Diferències entre DNI, NIF, NIE i CIF: identificació a Espanya

Diferències entre DNI, NIF, CIF i NIE

En l’entramat de documents d’identificació a Espanya, és comú que sorgeixin confusions entre el DNI, NIF, NIE i CIF. Tot i que comparteixen la funció principal d’identificar persones o entitats, cadascun té un propòsit específic. A continuació, desglossem les diferències clau entre aquests documents:

DNI (Document Nacional d’Identitat)

El DNI és el document d’identificació personal per als ciutadans espanyols. Conté informació essencial com el nom, fotografia, data de naixement i signatura del titular. Emmès per la Policia Nacional, és essencial per a la identificació en diverses situacions, des de transaccions bancàries fins a viatges interns.

NIF (Número d’Identificació Fiscal)

El NIF és un codi d’identificació fiscal assignat a les persones físiques i jurídiques a Espanya. En el cas d’individus, sol coincidir amb el seu DNI. Per a empreses i altres entitats, el NIF és únic i s’utilitza en transaccions comercials, contractes i declaracions fiscals. Pot tenir diverses lletres a l’inici, que indiquen el tipus d’entitat.

NIE (Número d’Identificació d’Extranger)

El NIE es designa a persones estrangeres que necessiten realitzar tràmits a Espanya, com treballar, estudiar o comprar propietats. Tot i que és similar al NIF en format, el NIE està destinat a identificar a individus no ciutadans espanyols. És fonamental per formalitzar assumptes legals al país.

CIF (Codi d’Identificació Fiscal)

El CIF ha estat fins el 2008 l’equivalent al NIF, però específicament per a empreses i entitats jurídiques. Aquesta nomenclatura va quedar derogada amb l’aplicació del Reial Decret 1065/2007, i des de llavors va passar a ser NIF.


En resum, el DNI se centra en la identificació de persones espanyoles, el NIF s’utilitza com a identificador fiscal de persones físiques i jurídiques (el CIF està obsolet des de 2008 i des de llavors ha estat substituït pel NIF) i el NIE es reserva per a estrangers que realitzen tràmits a Espanya.

Per a més informació, no dubteu de contactar amb el Departament d’Estrangeria de CINC Assessoria.

Segueix llegint

Veure-les totes
Home davant l'ordinador tràmits notarials
gener 11, 2024

Les notaries ja poden atorgar escriptures a través de videoconferència

El 9 de novembre de 2023 va entrar en vigor un conjunt de mesures aplicables a les notaries que afirmaven l’actual validesa d’oferir escriptures mitjançant videoconferències. Aquestes modificacions, redactades en la Llei 11/2023, suposen un avanç tecnològic significatiu per a la reducció del paper i la digitalització dels tràmits.

Llegeix més
CINC