Deducció addicional per a mares treballadores en despeses de llar d’infants

Des l'1 de gener de 2018 hi ha una deducció addicional per a les mares treballadores que incorrin en despeses no subvencionades de guarderia o centres d'educació infantil per fills menors de tres anys (preinscripció, matrícula, assistència i alimentació). Aquesta deducció complementa la deducció principal per maternitat de 100 euros mensuals (1.200 anuals), arribant a obtenir una deducció total de fins a 2.200 euros.
 

En què consisteix aquesta deducció?


 
– La quantia és de fins a 83,33 euros (1.000 euros anuals) per cada mes complet en què se satisfacin despeses de guarderia i es compleixin requisits per gaudir de la deducció principal per maternitat de 100 euros.
– Si el menor compleix els tres anys abans d'iniciar el segon cicle d'educació infantil, la deducció serà aplicable fins al mes anterior a l'inici d'aquest. Per tant, si el menor compleix els tres anys al gener i comença el segon cicle al setembre, la mare tindrà dret a aquesta deducció fins a l'agost (si fins llavors ho porta a la llar d'infants).
– No seria aplicable quan les despeses de llar d'infants siguin considerades retribució en espècie exempta (per part de l'empresa en la qual treballa la mare).
 

Quins límits té aquesta deducció?


 
La deducció total durant l'any té dos límits:
 
– L'import de les cotitzacions a la Seguretat Social de l'exercici (suma de la quota empresarial i obrera).
– L'import de les despeses anuals de guarderia satisfets. Així, si per exemple les despeses de guarderia són de 500 euros, la deducció addicional no podrà superar aquest import.
 

Quan es pot reclamar aquesta deducció?


 
Les mares amb dret a reclamar aquesta deducció addicional per despeses de guarderia no podran reclamar-la fins presentar l'IRPF, però sí que podran sol·licitar el cobrament anticipat de 100 euros de la deducció principal per maternitat.
 
Per a més informació i resolució de dubtes, podeu contactar amb el nostre Departament Fiscal (virginia.cirera@cinc.es).
 
Cordialment,
CINC Assessoria d'Empreses
 

Segueix llegint

Veure-les totes
octubre 11, 2018

Entrevista a Top Perfil

Top Perfil facilita als seus clients les persones necessàries -i més adequades- per fer funcionar el seu negoci de manera òptima. El nostre servei pot tenir caràcter temporal, indefinit o bé via outsourcing; és a dir, des de Top Perfil ens encarreguem del procés en la seva totalitat.

Llegeix més
CINC