COVID-19: Tot el que has de saber sobre la prestació extraordinària per cessament d’activitat dels autònoms

El Govern va aprovar un seguit de mesures urgents en relació a la crisi del COVID-19 recollides en el Reial Decret 8/2020, de 17 de març, entre les quals destaquem la prestació extraordinària per cessament d'activitat per a aquells autònoms que han vist reduïda la seva activitat o s'han vist obligats a tancar el seu negoci.
 
Tots els autònoms, independentment de la seva condició, tenen dret a percebre aquesta prestació i ja poden sol·licitar-la. T'expliquem tot el que cal saber sobre aquest ajut:
 
Qui pot cobrar aquesta prestació?
 
a) Autònoms les activitats dels quals hagin quedat suspeses per la declaració d'estat d'alarma.
 
b) Autònoms que hagin vist reduïts els seus ingressos en almenys un 75% en relació a la mitjana de facturació en els 6 mesos anteriors.
 
Aquesta mesura afecta tots els autònoms, de manera que també estan inclosos els autònoms amb treballadors a càrrec, els treballadors per compte propi del Règim Especial de la Seguretat Social de la Mar i els socis treballadors de cooperatives de treball associat.
 
Quins requisits cal complir per rebre l'ajuda?
 
a) Estar afiliat i en alta, en la data de la declaració de l'estat d'alarma, en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms o en el règim especial de Treballadors del Mar.
 
b) En cas que l'activitat no hagi estat suspesa, caldrà acreditar la reducció de la seva facturació en, al menys, un 75 per cent, en relació amb l'efectuada en els 6 mesos anteriors.
 
c) Estar al corrent de pagament de les quotes a la Seguretat Social. En cas de no estar-ho, l'òrgan gestor sol·licitarà l'autònom que realitzi el pagament de les quotes pendents en un termini de 30 dies naturals.
 
d) El cobrament de la prestació és incompatible amb un altre tipus de prestacions de la Seguretat Social, com la prestació per incapacitat temporal o per naixement i cura de menors.
 
Quina quantia té la prestació?
 
La quantitat a percebre de la prestació es calcularà sobre el 70 % de la base reguladora en els dotze mesos anteriors.
 
En cas d'haver cotitzat durant menys de 12 mesos, la quantitat a percebre equivaldrà a el 70% de la base mínima de cotització en el Règim de la Seguretat Social (661 euros, como a mínim).
 
Durant quant de temps es podrà cobrar aquest ajut?
 
La durada de la prestació serà d'un mes, i hi ha la possibilitat d'ampliar-la fins a l'últim dia del mes en què finalitzi l'estat d'alarma en cas que fos prorrogat i s'estengués més enllà d'un mes.
 

Segueix llegint

Veure-les totes
març 24, 2020

COVID-19: Eines per facilitar la comunicació en equip i la productivitat per a les empreses que teletreballen

La crisi sanitària actual del COVID-19 ha empès moltes empreses a enviar cap a casa els seus empleats d’un dia per l’altre, per tal de poder continuar amb la seva activitat de forma segura mitjançant el teletreball. Aquesta situació ens ha agafat a molts desprevinguts/des, i hem hagut d’habituar-nos en poc temps a noves formes de comunicació i treball en equip.

Llegeix més
CINC