COVID-19: Suspensió del pagament de subministraments per a autònoms i empreses

Entra en vigor un tercer paquet de mesures destinades a pal·liar els efectes econòmics provocats per la crisi del COVID-19. Pel que fa als subministraments d'electricitat i gas natural, s'aproven les següents mesures.
 

1.- Suspensió del pagament de subministraments


Qui pot acollir-se a la suspensió del pagament de subministraments?
 
Els autònoms i les petites i mitjanes empreses (PIME) que siguin titulars dels següents subministraments: subministrament elèctric, gas natural, gasos manufacturats i gasos liquats, podran sol·licitar la suspensió el pagament durant el temps que duri l'estat d'alarma.
 
A aquests efectes, s'entén que una empresa és PIME si ocupa menys de 250 empleats i el seu volum anual de negocis no excedeixi 50 milions d'euros.
 
Les factures deixades de pagar es pagaran a parts iguals en les factures corresponents als períodes de facturació en què s'integren els següents sis mesos.
 
Els autònoms i empreses que s'hagin acollit a la suspensió de la facturació no podran canviar de comercialitzadora d'electricitat o gas natural, mentre no s'hagi completat la regularització.
 

Com se sol·licita?


L’autònom o pime ha de sol·licitar-lo, de forma telemàtica, a la companyia subministradora o distribuïdora. Quedaran suspesos els pagaments de tots els conceptes. L'autònom només ha de justificar que es troba d'alta en la Seguretat Social.
 

2.- Flexibilització de contractes de subministraments


En què consisteixen?
 
Els autònoms i les empreses (independentment de la seva mida) podran suspendre o canviar temporalment, pels dies que duri l'estat d'alarma, els seus contractes de subministrament elèctric i de gas natural dels que siguin titulars per adaptar-los a la seva nova pauta de consum derivada de la crisi sanitària del COVID-19. Per exemple, baixant la potència contractada.
 
L'aplicació d'aquestes mesures no pot originar cap penalització ni càrrec addicional.
 
Què passarà quan es decreti la finalització de l'estat d'alarma?
 
En el termini de 3 mesos des de la finalització de l'estat d'alarma dels consumidors titulars podran sol·licitar reactivar els seus contractes o bé modificar-los, sense cost addicional, excepte certes excepcions.

 

Segueix llegint

Veure-les totes
abril 2, 2020

COVID-19: Suspensió del pagament d’hipoteques

S'aproven les següents mesures que permeten suspendre el pagament de préstecs i crèdits amb garantia hipotecària a persones en situació de vulnerabilitat econòmica com a conseqüència de la crisi sanitària provocada pel COVID-19.

Llegeix més
CINC