COVID-19: Recomanacions en les situacions de guarda compartida i règim de comunicació i estades establert per resolució judicial

La Comissió de Dret de Persona i Família de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Girona trasllada les següents recomanacions publicades per l’ICAB:
 
Els progenitors han d’actuar ajustant l’exercici de les responsabilitats parentals a les normes sanitàries. 
 
La restricció de circulació de persones del Real Decret que declara l’Estat d’Alarma preveu els serveis bàsics, atenció a persones dependents i menors d’edat. En aquest sentit Protecció Civil permet la circulació a l’efecte dels canvis en règim de custòdia compartida o “similars”.
 
En els règims de custòdia exclusiva d’un dels progenitors, a l’efecte de poder donar compliment al règim de comunicació i estades, els progenitors han de consensuar les modificacions oportunes de manera que es garanteixin els drets dels menors i s’evitin al màxim els riscos per a la salut.
 
Si no és possible arribar a un consens, es recomana que haurà de ser el progenitor custodi el que romangui amb el menor durant els 15 dies de l’estat d’alarma impedint d’aquesta manera (i) que les trobades i visites sense pernocta es puguin realitzar a l’espai públic i (ii) que les visites i trobades amb pernocta suposin un trasllat excessiu dels menors i un risc per al contagi de tots dos familiars.
 
Aquestes recomanacions es fan sens perjudici de poder donar compliment al règim de visites mitjançant règim telefònic, Skype i/o altres mitjans electrònics, que són completament necessaris per al contacte del menor amb el progenitor no custodi, preservant així el drets del menors. 
 
En els supòsits amb fills menors d’edat de més de 12 anys caldrà escolar les seves opinions i explicar-los les circumstàncies excepcionals del moment. 
 
Cal advertir que en tot moment ha de prevaler l’interès superior dels menors i en aquest cas, també, el de la seva salut, donant compliment en tot moment a les directrius del Ministeri de Sanitat.

 

Segueix llegint

Veure-les totes
març 16, 2020

COVID-19: nota informativa sobre la suspensió dels contractes

Les actuals circumstàncies excepcionals que s’estan vivint fruit de l’epidèmia pel COVID-19, així com la declaració d’Estat d’Alarma i les conseqüències que les aquestes comportaran per a la població en general i, sobretot, per a empresaris, autònoms i treballadors, tenen una especial incidència en l’àmbit laboral.

Llegeix més
CINC