COVID-19: Noves mesures fiscals i financeres en el marc de la política econòmica d’urgència

El dimarts 24 de març s’ha reunit el Consell de Ministres per adoptar mesures concretes de política econòmica d’urgència amb la finalitat de frenar les conseqüències negatives de l’estat d’alarma decretat per el govern espanyol davant la situació generada pel COVID-19. Així mateix, el Govern de la Generalitat també ha adoptat nous Acords de Govern amb mesures extraordinàries mentre duri aquesta situació excepcional.
 

Mesures fiscals i financeres presentades pel Govern espanyol:


 
1. Característiques del primer tram de la línia d’avals de l’ICO:
 
a. Es destina a empreses i autònoms. Import d’activat: 20.000 milions d’euros: el 50% destinat a autònoms i pimes i el 50% restant a la resta d’empreses.
b. Poden sol·licitar l’aval les empreses i els autònoms perjudicats pels efectes econòmics del COVID 19 sempre que:
 
 • A 31 de desembre no estiguessin en situació de morositat 
 • No estiguessin en procediment concursal inicial a 17 de març 
c. L’aval tindrà caràcter retroactiu, és a dir, s’aborda també per operacions anteriors a l’entrada en vigor del RDL 8/2020
d. Garantia de l’aval: 
 
 • 80% del risc autònoms i pimes
 • 70% del risc resta d’empreses
 • 60% renovacions de préstecs
e. La garantia de l’aval concedit tindrà la mateixa vigència que el préstec (fins a un màxim de 5 anys).
f. El cost de l’aval l’assumirà l’entitat bancària
g. Termini per sol·licitar l’aval:
 
 • Autònoms i pimes fins el 30 de setembre 2020
h. Les entitats financeres s’han compromès a mantenir el cost dels nous préstecs amb aval ICO com estàvem abans de la crisi COVID-19.
 

Mesures fiscals i financeres de la Generalitat de Catalunya:


 
2. Reducció del 50% del cànon de l’aigua:
 
a. Beneficiaris:
 
 • Usuaris domèstics. Contribuents amb tarifa social gaudiran d’un tipus de gravamen de 0 euros per tots els trams de consum. 
 • Usuaris industrials
 • Activitats econòmiques 
 • Activitats ramaderes 
b. Termini: 2 mesos, des de l’1 d’abril al 31 de maig
 
3. Es modifiquen les condicions de la Línia d’avals ICF- Avalis Liquiditat: 
 
 • Amplien el risc assumit pel Govern del 75% al 80%.
4. En matèria tributària, l’ATC anuncia que el termini per a la presentació i ingrés de les autoliquidacions de l'impost sobre les estades en establiments turístics del període 1 d'octubre 2019 – 31 de març 2020; de manera excepcional serà entre els dies 1 i 20 d'octubre del 2020.
 

Segueix llegint

Veure-les totes
març 26, 2020

COVID-19: Inscripció de nounats al Registre Civil durant l’estat d’alarma

Recentment s’han detectat diverses queixes de persones afectades per la negativa del Registre Civil competent d’inscriure els naixements que s’han produït durant el període d’estat d’alarma que afecta a tot el territori de l’estat espanyol, argumentant que no es tracta de tràmits d’especial urgència i que, en tot cas, es podran fer quan hagi transcorregut aquest període d’excepcionalitat. 

Llegeix més
CINC