COVID-19: Nova línia d’ajuts a microempreses i professionals del sector turístic

La Generalitat posa a disposició una línia d’ajuts en forma de pagament únic per donar suport a empreses i professionals afectats per la crisi de la COVID-19 amb estructura reduïda. 
 
En què consisteix?
 
Els ajuts consisteixen en una prestació econòmica directa de 2.500,00€ en un únic pagament a bestreta, per tal de fer front a despeses de la pròpia activitat.
 
A qui va destinada aquesta nova línia d’ajuts?
 
Poden sol·licitar aquest ajut professionals i microempreses que desenvolupen les seves activitats en el sector turístic amb els següents requisits: 
 
1. Que el sol·licitant sigui un establiments turístic d’allotjament, guies de turisme, empreses turístiques de mediació o establiments i activitats d’interès turístic.
2. Que l’empresa tingui un màxim de 5 treballadors amb un volum anual màxim de facturació de 500.000,00€
 
Quins són els requisits dels sol·licitants per formalitzar la sol·licitud?
 
1. Estar donat d’alta al Règim turístic de Catalunya (en el cas d’estar-hi obligats). 
2. Estar degudament legalitzats com a mínim des del 15 de març de 2019.
3. Mantenir l’activitat, com a mínim,  per un període d’1 any des de l’atorgament de l’ajut.
 
Quines obligacions tenen els beneficiaris de l’ajut?
 
Els beneficiaris disposaran del termini d’1 any a comptar a partir de la data de desemborsament de l’ajut per aportar factures i rebuts per l’import de la prestació econòmica rebuda en concepte de despeses generals pròpies de l’activitat (lloguers, quotes de préstecs o d’hipoteques, proveïdors, serveis bàsics, subministraments, sous, entre d’altres).
 
L’ajut es tramitarà a través de “Canal Empresa” (encara no disponible).
 
És compatible amb altres ajuts?
 
L’atorgament d’aquest ajut és compatible amb d’altres que el beneficiari es pugui acollir, a excepció dels ajuts atorgats que tinguin causa en el tancament definitiu de l’activitat.

 

Segueix llegint

Veure-les totes
abril 2, 2020

COVID-19: Suspensió del pagament d’hipoteques

S'aproven les següents mesures que permeten suspendre el pagament de préstecs i crèdits amb garantia hipotecària a persones en situació de vulnerabilitat econòmica com a conseqüència de la crisi sanitària provocada pel COVID-19.

Llegeix més
CINC