COVID-19: nota informativa sobre la suspensió dels contractes

Les actuals circumstàncies excepcionals que s’estan vivint fruit de l’epidèmia pel COVID-19, així com la declaració d’Estat d’Alarma i les conseqüències que les aquestes comportaran per a la població en general i, sobretot, per a empresaris, autònoms i treballadors, tenen una especial incidència en l’àmbit laboral.
 
En aquest sentit, i d’acord amb l’ordenament actual, susceptible de veure’s modificat en el moment que es publiquin les noves regulacions impulsades pel govern espanyol en matèria econòmica, us informem de les mesures legals que tenen a disposició les empreses per reduir les conseqüències de l’actual situació de crisi.
 

Teletreball com a supòsit temporal


Promoció del “Teletreball” com a supòsit temporal que implica una prestació de serveis fora del centre habitual de treball. Pot adoptar-se com una mesura col·lectiva o individual, amb caràcter excepcional, i conforme a procediments regulats a l’Estatut dels Treballadors i mesures en matèria de prevenció de riscos i seguretat laboral.
 

ERTO i procediments


Procediments de suspensió total o parcial de l’activitat per mitjà d’Expedients de Regulació d’Ocupació, que es configuraran d’acord amb les necessitats de l’empresa, i que en determinades situacions tindran un caràcter temporal (ERTO).
 
Tot procediment de regulació d’ocupació comporta una negociació amb els representants dels treballadors, a excepció de les situacions de força major, que preveuen la necessitat d’una autorització de l’autoritat laboral.
 
 

Força Major i Coronavirus


Les disposicions del R.D. 463/2020  recullen mesures de contenció de la malaltia per les que s’obliga a la clausura d’unes determinades activitats econòmiques, fet que pot esser considerat per l’Autoritat Laboral com a causa justificativa d’un expedient de regulació d’ocupació per motius de Força Major.
 
L’actual situació d’emergència, així com la disminució o pèrdua de tota activitat econòmica directament derivada de la mateixa, podran ser considerades causa de Força Major, sempre que estiguin degudament acreditades.
 
Totes aquelles empreses que per motius de la conjuntura econòmica i social del moment es trobin afectades per una situació econòmica adversa que posi en dificultats o perill la seva activitat, podran iniciar aquells ERO’s o ERTO’s basats en motius econòmics, tècnics, organitzatius o de producció, d’acord amb els preceptes i regulacions establertes a l’E.T. i en el títol II del R.D. 1483/2012.
 
Des de l’equip de CINC, ens posem a la disposició de tots els nostres clients per a ajudar-los i assessorar-los en la presa de decisions davant d’aquesta situació.
 

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC