COVID-19: Mesures fiscals de l’ajuntament de Girona

L’Ajuntament de Girona activa un paquet urgent de mesures fiscals per respondre a la situació generada pel COVID-19, consistents en:
 
1. S’allarga el termini de pagament dels tributs i taxes municipals. Es manté l’inici de la campanya – mes d’abril -, si bé la finalització es retardarà fins el 5 de setembre (en comptes del 5 de juny previst). 
 
Els impostos amb pagament no fraccionat i domiciliació bancària rebran el càrrec un mes més tard, el 8 de juny en comptes del 8 de maig.
 
També s’allarga el calendari de pagament en cas de tenir el tribut o taxa fraccionat en tres mensualitats, de manera que en comptes de fer-se efectiu als mesos d’abril, juliol i octubre, es farà en els mesos de juliol, setembre i octubre. D’aquesta manera, aquells que tinguin l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) domiciliat, els terminis de pagament seran el mes de juliol, setembre i octubre.
 
El fraccionament sense interessos es podrà sol·licitar en les condicions que estableix la ordenança fiscal vigent. 
 
2. S’acorda avançar el termini de pagament a proveïdor, que fins ara era de 30 dies.
 
3. Exoneració a les persones usuàries i empreses de taxes i serveis mentre duri el període de excepcionalitat: zones blaves i verdes (des de dissabte 14 de març no es posen sancions); escoles bressol; ocupació de la via pública (entre d’altres terrasses de bars i restaurants); parades de mercats que no han pogut fer la seva activitat, i algunes quotes d’activitats municipals.
 
4. Es manté el servei de Girocleta.
 
5. L’Ajuntament assumeix el repartiment de les targetes a les famílies usuàries de les beques menjador, que es farà domiciliar a través de treballadors/es municipals.
 
6. Suspensió de la preinscripció escola, a l’espera de les instruccions que doni la Generalitat de Catalunya.
 
7. Durant el període d’excepcionalitat, es mantenen actives i vàlides les targetes de transport públic que caduquin.

 

Segueix llegint

Veure-les totes
març 18, 2020

COVID19: Resum de mesures per a autònoms

En el últims dies s’han aprovat diferents mesures a nivell estatal i autonòmic per aquells autònoms que han vist reduïda la seva activitat fruit de la crisi del COVID-19. A continuació, passem a fer un recull de les diferents mesures aprovades:

Llegeix més
CINC