COVID-19: Mesures fiscals de l’Ajuntament de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona activa un paquet urgent de mesures fiscals per respondre a la situació generada pel COVID-19, que consisteixen en:
 
1. Creació de l’Oficina Tributària d’Atenció i Assessorament per la crisi del COVID-19. Un cop estigui operativa, tindrà l’objectiu d’oferir plans individualitzats per flexibilitzar els terminis de pagaments de tributs municipals. 
 
2. S’allarga el termini per pagar de tots els tributs municipals durant el temps que duri l’estat d’alarma. Els impostos i taxes s’hauran de pagar, però es podrà sol·licitar l’ajornament sense interessos ni recàrrecs durant l’any 2020. 
 
3. Exempció de la taxa de residus comercials mentre duri estat d’alarma. No es cobrarà el preu públic per la recollida de residus comercials i industrials als comerços, els establiments de restauració, els autònoms i les empreses que no poden obrir al públic durant l’estat d’alarma decretat pel Govern.
 
4. Devolució de la taxa de terrasses dels dies que no s’ha exercit l’activitat i estudi dels canvis en les llicències. Es retornarà a tots els establiments afectats pels dies que no hagin pogut exercir l’activitat mentre duri l’estat alarma. Si encara no s’ha pagat, es procedirà a la reducció de la taxa per la part proporcional. En una segona fase s’estudiarà la possibilitat que els negocis de la restauració puguin ajustar la demanda d’espai públic a les necessitats reals, atesa la caiguda del consum.
 
5. Ajornat el cobrament de l’Impost d’Estades en Establiments. Turístics (IEET) al setembre. Queda aplaçat el cobrament de l’Impost d’Estades en Establiments Turístics (IEET) fins al setembre de 2020, com a mesura de suport al sector turístic, d’acord amb la mesura anunciada dins el paquet de mesures econòmiques de la Generalitat de Catalunya.
 
6. Ajornat el període sancionador de la Zona de Baixes Emissions. Pel
que fa l’entrada en vigor del període sancionador de la Zona de Baixes
Emissions Rondes Barcelona, previst per al pròxim 1 d’abril, queda ajornat
temporalment.
 
7. No es multa per aparcar en l’àrea verda i blava i es facilita la càrrega i descàrrega. 
 

Segueix llegint

Veure-les totes
març 18, 2020

COVID19: Resum de mesures per a autònoms

En el últims dies s’han aprovat diferents mesures a nivell estatal i autonòmic per aquells autònoms que han vist reduïda la seva activitat fruit de la crisi del COVID-19. A continuació, passem a fer un recull de les diferents mesures aprovades:

Llegeix més
CINC