COVID-19: Inscripció de nounats al Registre Civil durant l’estat d’alarma

Recentment s’han detectat diverses queixes de persones afectades per la negativa del Registre Civil competent d’inscriure els naixements que s’han produït durant el període d’estat d’alarma que afecta a tot el territori de l’estat espanyol, argumentant que no es tracta de tràmits d’especial urgència i que, en tot cas, es podran fer quan hagi transcorregut aquest període d’excepcionalitat. 
 
Aquest impediment no només comporta no poder registrar el nostre fill/a recent nascut, sinó que té implicacions més enllà de la mera inscripció. Una de les més importants és no poder sol·licitar a la Seguretat Social les prestacions corresponents de maternitat o paternitat, ja que es requereix per realitzar aquest tràmit el certificat Literal del Registre Civil del recent nascut o el llibre de família. 
 
La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial ha acordat que les inscripcions de naixements en el Registre Civil que estiguin dintre del termini peremptori no estan afectades per la declaració d’estat d’alarma i, per tant, s’han de seguir practicant. 
 
Així mateix,  la Comissió Permanent recorda que la inscripció de naixements és una de les actuacions que no queden suspeses ni pel RD 463/2020 de declaració d’estat d’alarma, ni per l’acord adoptat entre el CGPJ, i el Ministeri de Justícia i Fiscalia General de l’Estat en què s’ha assenyalat expressament que el Registre Civil ha d’assegurar les inscripcions de naixements dintre del termini peremptori.  
 
El TSJ de Catalunya s’ha pronunciat en aquest mateix sentit. 
 
Des de CINC, es recomana no deixar passar el període de 10 dies per a la inscripció dels naixements en el Registre Civil i acudir a aquest organisme amb una còpia de la nota informativa del CGPJ i del TSJ Catalunya que us facilitem a continuació:
 
> Nota informativa del CGPJ
> Nota informativa del TSJ Catalunya
 

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC