COVID-19: Extensió del termini de presentació d’impostos per a pimes i autònoms

Amb efectes des del 15 d'abril de 2020, s'aprova in extremis una pròrroga del termini per a la presentació i el pagament d’aquells impostos que finalitzaven entre el 20 d'abril de 2020 i el 20 de maig de 2020, de manera que es podran presentar i pagar fins al 20 de maig.
 
Qui pot beneficiar-se d'aquesta extensió del termini de presentació i ingrés?
 
Aquesta extensió de termini aplica a tots aquells autònoms i pimes que a l’exercici 2019 tinguessin un volum d’operacions inferior a 600.000 euros. L’ampliació no s’aplica a grups de consolidació fiscal o a grups d’IVA.
 
A quins impostos afecta? 
 
Aplica a tots els impostos que s’hagin de presentar i pagar entre el 20 d'abril i el 20 de maig de 2020, que són majoritàriament l'IVA (model 303), les retencions d'empleats, professionals i arrendaments (model 111 i 115) i els pagament a compte de l'IRPF i de l’Impost sobre Societats (model 130 o 202), entre d'altres. 
 
Quan finalitza el nou termini?
 
El nou termini de presentació finalitzarà el 20 de maig de 2020, en comptes del 20 o 30 d'abril de 2020. En cas de voler domiciliar el pagament d’aquests tributs, la data límit finalitzarà el 15 de maig de 2020.
 
Es pot fraccionar el pagament d'aquests impostos?
 
Tot i que és obligatori fer la presentació dels corresponents models abans del 20 de maig de 2020, el contribuent podrà sol·licitar el fraccionament del pagament aprovat pel Reial Decret-Llei 7/2020, de 12 de març, segons el qual poden sol·licitar un ajornament de pagament de fins a 6 mesos, dels quals els tres primers no meriten interessos. 
 
Per tant, s'entén que, tret que es rectifiqui per ordre ministerial, els autònoms i les pimes poden ajornar el pagament dels seus impostos fins al 20 de novembre de 2020. 
 
En qualsevol cas, l’import ajornat total no pot excedir de 30.000 €. 

 

Segueix llegint

Veure-les totes
abril 16, 2020

Et trobem a faltar, però seguim al teu costat

Portem setmanes immersos en una situació que mai haguéssim imaginat que viuríem i, menys encara, de forma tan sobtada. Les circumstàncies actuals no estan sent fàcils per a ningú, i molts de nosaltres continuem aquestes setmanes la nostra jornada laboral confinats a casa, en espais de treball improvisats i adaptats a noves rutines i nous canals de comunicació amb els companys de feina. 

Llegeix més
CINC