COVID-19: ERTO per causes de força major Vs ERTO per causes econòmiques

Els Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) són una de les eines que empreses i autònoms amb treballadors a càrrec poden fer servir per pal·liar els efectes de l’estat d’alarma en relació al COVID-19, mitjançant la suspensió temporal dels contractes de treball o la reducció de les jornades laborals. En aquest sentit, el Govern espanyol ha previst als articles 22 i 23 del Reial Decret 8/2020 del 17 de març una sèrie de mesures extraordinàries que tenen com a finalitat flexibilitzar i agilitzar aquests procediments.
 
La legislació vigent distingeix dues tipologies d’ERTO: percauses econòmiques o de producció, o bé per causes de força major. La situació d’emergència actual afavoreix la tramitació dels ERTO per causa de força major, però encara existeix certa confusió per determinar aquest supòsit i moltes empreses tenen dubtes sobre si podran acollir-s’hi. 
 
Amb la finalitat d’aclarir aquestes qüestions, et mostrem de forma gràfica i resumida el trets distintius de cada modalitat d’ERTO a través d’aquesta infografia:

 

 

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC