CONTACTE

Gestionem tot tipus d'assegurances per a empreses i professionals


Multirrisc d'empresa


Protecció completa per l'immoble, les instal·lacions i les mercaderies de la teva empresa i tots els riscos vinculats a l'activitat econòmica de l'empresa

Responsabilitat civil


Estudiem la cobertura de tot tipus d'activitat, capitals o àmbit (nacional o internacional) perquè estiguis protegit contra possibles reclamacions de tercers per danys materials i/o personals

Responsabilitat Civil de Consellers i Directius


La millor manera de protegir el consell de direcció de l'empresa i alts càrrecs davant de reclamacions de tercers

Responsabilitat Civil de Protecció de Dades


Protegeix el teu negoci de possibles reclamacions de tercers en cas d'incompliment de la normativa vigent de protecció de dades

Ciberriscos


Garantitza la seguretat de la teva empresa davant de qualsevol tipus de ciberrisc

Conveni col·lectiu


T'oferim pòlisses que cobreixen els compromisos que marca cada conveni col·lectiu

Responsabilitat Civil Professional


Oferim cobertures en Responsabilitat Civil per a tot tipus de professions lliberals: arquitectes, advocats, informàtics, metges, etc.

Protecció Jurídica


Un complert equip d'advocats reclamarà i/o defensarà els teus interessos en tot tipus de danys o perjudicis

Col·lectives de salut, vida i accidents


Gestionem pòlisses de contractació col·lectiva per a la cobertura de riscos personals, tant de contractació voluntària com per compromisos de conveni col·lectiu

Avaria de maquinària i equips electrònics


Disposem de pòlisses d'avaria de maquinària o equips electrònics per protegir equips industrials

Riscos industrials


Oferim dues modalitats per cobrir les teves instal·lacions, tot risc de danys materials o multirisc, adequant les garanties a les teves necessitats de protecció de patrimoni

Transport de mercaderies


Estudiem la millor assegurança per protegir les mercaderies durant el seu transport

Comerços


Disposem d'assegurances multirisc en les millor condicions per protegir el teu comerç o cadena d'establiments

Crèdit o caució


Podràs garantir el cobrament de les teves factures o per garantir segons legislació les quantitats rebudes a compte dels teus clients, o bé si tens compromisos de garanties econòmiques davant de l'Administració per concursos públics

Flotes de vehicles


Incloem en una única pòlissa tots els vehicles de la teva empresa per tal d'economitzar i optimitzar tràmits

Inscriu-te al Newsletter de CINC

Actualitat