Constitució online de Societats Limitades i digitalització de tràmits notarials: tot el que has de saber

La Llei 11/2023 de transposició de directives de la UE, de 8 de maig, porta dues novetats importants: la constitució de Societats Limitades íntegrament en línia i la digitalització dels tràmits notarials, que podran dur-se a terme sense haver d'acudir de manera presencial i amb la mateixa seguretat jurídica.
 
A continuació, t'expliquem les claus de cadascuna d'elles:
 

Constitució de Societats Limitades íntegrament per Internet


  • Des del 8 de maig, ja és possible crear Societats Limitades de manera telemàtica sense necessitat d'acudir de manera presencial al notari.
  • També poden dur-se a terme altres operacions inscriptibles i aquelles que estiguin vinculades amb les obligacions legals de la vida d'aquestes societats.
  • No podrà utilitzar-se aquest procediment quan l'aportació dels socis al capital es dugui a terme mitjançant aportacions que no siguin dineràries.
  • El termini mínim per a la constitució en línia de les S.L. és de 6h, en cas que s'utilitzin escriptures en format estàndard, i un màxim de 5 dies laborables per a la resta de casos.
 

Serveis notarials i registrals sense haver d'acudir de manera presencial


  • A partir del 9 de novembre, tots els tràmits notarials podran dur-se a terme per Internet, mitjançant videoconferència i amb signatura digital.
  • Els tràmits registrals seran accessibles de manera telemàtica a partir del 24 de maig de 2024.
  • Ja no serà necessari comparèixer davant notari de manera presencial, ja que aquests tindran la mateixa validesa jurídica de manera telemàtica.
  • Els protocols electrònics notarials estaran dipositats en el Consell General del Notariat i únicament podran ser utilitzats pel notari titular de cadascun.
En resum, aquestes novetats legals han modernitzat els processos burocràtics i administratius aportant beneficis a la participació empresarial en línia. Els emprenedors i empresaris poden gestionar els seus tràmits de manera més àgil i segura amb la finalitat de fer créixer els seus negocis.
 
Necessites assessorament en la constitució del teu negoci? CINC Assessoria t'ajuda:
 
cinc@cinc.es
933 030 060
972 940 940
972 505 100

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC