Condicions d’apertura al públic de locals i establiments comercials minoristes i de prestació de serveis

Tal com informàvem en l'anterior circular, des del 4 de maig els comerços minoristes i locals de prestació de serveis poden tornar a obrir al públic. El BOE ha publicat a través d'una ordre ministerial les condicions d'obertura d'aquests establiments, que coincideix amb el començament de la fase "0" de el pla de desescalada. A continuació, detallem en què consisteixen:
 
Quins locals podran obrir i quins no?
 
Podran obrir tots els establiments i locals comercials minoristes, així com aquelles activitats de serveis professionals que hagin suspès la seva activitat segons el Reial Decret 463/2020 de 14 de març de declaració d'estat d'alarma.
 
No podran obrir els locals que tinguin una superfície de més de 400 metres quadrats, els centres comercials o els que es troben dins dels mateixos sense accés directe i independent des de l'exterior.
 
Quins requisits han de complir els locals per poder obrir?
 
a) Hauran reduir a l'30% l'aforament total dels locals comercials. Si es tracta d'establiments distribuïts en diverses plantes, la presència de clients ha de ser proporcional en cadascuna d'elles i garantir la distància mínima interpersonal de 2 metres. Quan no sigui possible mantenir la distància mínima, només es permetrà la presència al local d'un sol client.
 
b) Hauran d'establir un horari d'atenció amb servei prioritari per a persones majors de 65 anys.
 
c) Han de complir una sèrie de mesures addicionals (que detallem a continuació).
 
Quines mesures d'higiene addicionals han de complir?
 
• Neteja i desinfecció del local dos cops al dia, un dels quals es obligatori al final de la jornada. Els horaris de tancament per tasques de manteniment i neteja s'han de comunicar als clients mitjançant cartelleria visible o per megafonia.
• Neteja i desinfecció dels llocs de treball en cada canvi de torn i elements susceptibles de manipulació, especialment aquells són utilitzats per més d'un treballador/a.
• Rentat i desinfecció diària dels uniformes i roba utilitzada en el treball.
• Garantir una ventilació adequada dels locals comercials.
• Les màquines de venda automàtica, bugaderies, autoservei i activitats similars han d'assegurar el compliment de les mesures d'higiene i desinfecció adequades de màquines i locals i informar els usuaris de l'horari de desinfecció a través de cartelleria informativa.
• Instal·lació de papereres per dipositar material d'un sol ús -a ser possible, amb tapa i pedal-, que hauran de netejar-se com a mínim un cop a el dia.
• Els establiments que tinguin ascensor hauran de limitar el seu ús mínim imprescindible.
• Els clients no podran utilitzar els lavabos de l'establiment.
 
Mesures de prevenció que afecten els treballadors:
 
El titular de l'establiment ha de complir les obligacions de prevenció de riscos laborals:
• No podran incorporar-se els treballadors que en el moment de la reobertura del local comercial estiguin en aïllament domiciliari per tenir COVID-19 o hagin tingut contacte amb pacients.
• En cas que un treballador/a tingui símptomes compatibles amb el COVID-19, haurà d'abandonar immediatament el lloc de treball.
• Hauran de disposar d’equips de prevenció individual: gels hidroalcohòlics -o, si no, rentar-se mans amb aigua i sabó- i ús de mascareta obligatori quan no es pugui garantir la distància de seguretat interpersonal de 2 metres.
• El sistema de fitxatge amb empremta dactilar serà substituït per un altre sistema de control horari que garanteixi les mesures higièniques adequades o bé desinfectar el dispositiu.
• La distància de seguretat entre venedor i client haurà de ser d’almenys un metre quan compti amb elements de protecció, o de dos metres sense ells.
 
Mesures de prevenció que afecten els clients:
 
• El temps de concurrència en el local haurà de ser l'estrictament necessari.
• Posar a disposició dels clients dispensadors de gels hidroalcohòlics.
• Haurà de marcar la distància de seguretat amb marques a terra o altres mètodes.
• No es poden facilitar als clients productes de prova.
• Els clients no podran manipular els productes d'autoservei, per a això hi haurà un treballador/a.
• A les botigues del sector de moda tèxtil i arranjaments de roba, els emprovadors s'han de fer servir per una única persona i després del seu ús es netejaran i desinfectaran. Les peces no adquirides pels clients hauran de ser higienizades.
 
Què passa amb els serveis que no permetin el manteniment de la distància de seguretat interpersonal?
 
En el cas d'aquests serveis (perruqueries, centres d'estètica o fisioteràpia, per exemple) s'ha d'utilitzar l'equip de protecció individual adequat per garantir la seguretat de clients i treballadors, i mantenir la distància de dos metres entre un client i un altre.
 
Per a més informació, pots consultar aquesta guia de bones pràctiques que ha publicat el Govern.

 

Segueix llegint

Veure-les totes
abril 30, 2020

Què poden esperar les empreses sobre la tornada a l’oficina

El treball a distància s'ha convertit, a causa de la crisi sanitària del COVID-19, en tot un desafiament. Moltes empreses han hagut d'acostumar-s’hi ràpidament, implementant a marxes forçades totes les eines tecnològiques al seu abast per mantenir els nivells de productivitat. 
Llegeix més
CINC