Com reclamar l’IRPF de les prestacions per maternitat?

El Tribunal Suprem ha dictaminat que les prestacions públiques per maternitat i paternitat de la Seguretat Social després del naixement d'un fill no tributen en l'Impost de les persones físiques (IRPF). Fins ara, Hisenda establia que aquests ajuts sí havien de tributar, però el Suprem ha contradit aquest criteri mitjançant una sentència que desestima un recurs de l'Advocacia de l'Estat, que defensava que aquestes retribucions no estaven exemptes d'IRPF.

A continuació resumim les claus sobre la reclamació de l'IRFP a les prestacions per maternitat:

 

Qui té dret a reclamar la devolució de les quantitats retingudes?


 

Poden sol·licitar la devolució dels ingressos retinguts aquells contribuents que hagin cobrat la prestació de maternitat o paternitat a partir de 2014.

 

Quin termini hi ha per reclamar?


 

Atès que el termini de prescripció de la declaració de la renda és de quatre anys, aquells que cobressin la prestació de maternitat durant l'any 2014 i haguessin tributat per ella en la declaració de la renda del 2015, tenen fins al 30 de juny de 2019 per sol·licitar la devolució, és a dir, en finalitzar la campanya de la renda de l'exercici d’enguany. De la mateixa manera, les persones que cobressin la prestació durant 2015 podran presentar-la fins el tancament de la campanya de la renda el 2020, i així successivament.

 

Com presentar la reclamació?


 

Les persones afectades han de sol·licitar a Hisenda la devolució dels ingressos indegudament retinguts, tràmit que es pot realitzar-se directament des del web de l'Agència Tributària per a les declaracions de 2017. Per sol·licitar la devolució de l'IRFP d'anys anteriors, cal enviar un escrit de rectificació i devolució dels ingressos a l'Agència Tributària.
 

Què passa amb les prestacions de maternitat cobrades durant 2018?


 

A l'assumir la decisió del Tribunal Suprem, la Seguretat Social ja ha anunciat que deixarà de retenir l'IRPF de les prestacions de maternitat que comencin a tramitar-se.

Per tant, a la primavera de 2018 en teoria ja no s'haurà de tributar per la prestació de maternitat en la declaració de la renda.

 

Quin és l'import mitjà de la prestació per maternitat?


 

L'import pot variar en funció de la base de cotització. Segons estimacions, per a una prestació de 5.681 euros el 2015, la devolució oscil·laria entre 1.000 i 2.600 euros.

 

Què passa amb els qui  ja hagin iniciat el procés de reclamació?


 

Aquelles persones que  ja hagin iniciat una reclamació, tot i haver rebut prestacions de maternitat abans de l'any 2014, també podran beneficiar-se per la sentència, ja que el termini queda suspès en haver començat el tràmit.

 

Més informació i resolució de dubtes


 

Per a més informació i aclariment de dubtes sobre com reclamar l'IRPF en prestacions de maternitat, podeu contactar sense compromís amb el nostre Departament Fiscal (virginia.cirera@cinc.es):

933 030 060 (Barcelona)
972 940 940 (Girona)
972 505 100 (Figueres)

Cordialment,
CINC Assessoria d'empreses
 

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC