Com deduir les despeses de la llar sent autònom?

Com deduir les despeses de la llar sent autònom?


Treballar des de casa, encara que permet estalviar en desplaçaments, implica una sèrie de despeses derivades de l'ús de l'habitatge com a lloc de treball, com l'electricitat, l'aigua, el gas, l'Internet i el telèfon mòbil. Per aquest motiu, un dels dubtes més freqüents que tenen els autònoms que desenvolupen la seva activitat professional des del seu domicili particular és si es poden deduir el cost d'aquests consums en els impostos.
 
La bona notícia és que, des del 1 de gener de 2018, la Llei de Reformes urgents del Treball Autònom va incorporar a la Llei de l'IRPF una nova regulació que permet als treballadors autònoms que destinin el seu habitatge habitual a la seva activitat econòmica deduir-se un 30% dels subministraments en l'IRPF.
 

Quins requisits s'han de complir per poder deduir les despeses vinculades a l'habitatge habitual?


L'article 11 de la Llei 6/2017 de reformes urgents del treball autònom aclareix les despeses que poden deduir-se:
 
"Tenen la consideració de despesa deduïble per a la determinació del rendiment net en estimació directa:
 
En els casos en què el contribuent afecti parcialment el seu habitatge habitual a l'exercici de l'activitat econòmica, les despeses de subministraments d'aquest habitatge, com ara aigua, gas, electricitat, telefonia i Internet, en el percentatge resultant d'aplicar el 30% a la proporció existent entre els metres quadrats de l'habitatge destinats a l'activitat respecte a la seva superfície total, llevat que es provi un percentatge superior o inferior ".
 
Per tant, sempre que es destini una part de l'habitatge al desenvolupament de la seva activitat, podran deduir-se un 30% del percentatge de metres quadrats afectats respecte a la superfície total de les despeses de subministraments del domicili (com aigua, gas, electricitat, telefonia i Internet, etc.), sempre que:
 
  • L'habitatge es trobi afecte a l'activitat professional, és a dir, que una part d'ell estigui destinat a dur a terme l'activitat.
  • Els subministraments estiguin a nom de l'autònom/a.

Com es calcula la deducció?


En la pràctica, això implica aplicar aquest percentatge a la porció destinada a l'activitat professional de l'habitatge. Per exemple, en el cas d'un autònom que destini 18 metres quadrats del seu domicili (d'un total de 110) a exercir la seva activitat professional, la quantitat deduïble en el cost de les factures dels subministraments (electricitat, aigua, Internet, etc. .) resultarà d'aplicar el 30% sobre els metres quadrats declarats afectes a l'activitat.
 
Per tant, si el total de les despeses per subministraments ascendeix a 300€, el percentatge a deduir seria el següent:
 
300×0,16 (16% d'afectació de l'habitatge) x 0,30 (30% de deducció) = 14,4€.

 

Segueix llegint

Veure-les totes
maig 11, 2021

Entren en vigor nous límits de velocitat en les vies i travessies urbanes

Des de l'11 de maig, els vehicles ja no poden superar límits de velocitat de 20, 30 i 50km/h en vies urbanes i travessies. Així ho determina una nova mesura aprovada pel Govern al novembre passat, que acaba d'entrar en vigor i forma part d'un paquet de reformes legals que pretén reduir el nombre d'accidents de trànsit i millorar la seguretat vial. 

Llegeix més
CINC