Com compatibilitzar la prestació de l’atur amb el treball autònom

Sabies que és possible rebre la prestació per desocupació alhora que inicies una activitat per compte propi? Fins fa uns anys, els autònoms que decidien donar-se d'alta perdien la possibilitat de percebre l'atur en el futur, de manera que l'única alternativa consistia en la capitalització o pagament únic anticipat. L'altra opció que permetia compatibilitzar l'atur amb la seva activitat només era accessible per a les persones menors de 30 anys que es donessin d'alta per primera vegada en el règim d'autònoms (RETA) i no tinguessin treballadors a càrrec.
 
Amb l’entrada en vigor la Llei de reformes urgents del Treball Autònom en 2015, es van introduir una sèrie de mesures encaminades a afavorir l'emprenedoria i l'autoocupació que han fet possible:
 
• La compatibilització de la prestació per desocupació amb l'inici d'una activitat per compte propi sense restriccions d'edat.
• La represa del cobrament de la prestació per desocupació després de realitzar una activitat per compte propi abans de 9 mesos, amb un termini ampliat de 5 anys des de l'alta com a autònom per recuperar la desocupació pendent.
• L'accés a la capitalització per desocupació sense límit d'edat.
 
Aquestes opcions permeten als emprenedors i emprenedores que provenen d'una situació d'atur percebre ingressos durant l'estadi inicial del seu negoci per aconseguir una major solvència, a més de poder recuperar l'accés a la prestació si cessen la seva activitat. A continuació, t'expliquem en què consisteix cadascuna d'elles:
 

Treballar com a autònom i cobrar la prestació per desocupació


Amb aquesta modalitat, pots donar-te d'alta al RETA i cobrar l'atur durant un temps màxim de 9 mesos (270 dies) o el temps acumulat que et quedés per percebre. No obstant això, queda exclosa la possibilitat de realitzar un treball per compte d'altri a temps complet o parcial o estar en situació de pluriactivitat.
 
Hauràs de sol·licitar 15 dies abans de la data d'inici de l'activitat per compte propi. D'aquesta manera, rebràs el 100% de la prestació per desocupació amb el descompte de l'IRPF, sense deducció de cotització a la seguretat social.
 

Quins límits hi ha en el cobrament de l'atur i ser autònom/a al mateix temps?


 
Segons l'article 33 de la Llei de Foment del Treball Autònom, no pots compatibilitzar la prestació per desocupació amb la teva activitat com a autònom/a en els següents casos:
  • Quan has rebut la capitalització de l'atur en els 24 mesos anteriors a l'inici de l'activitat.
  • Si l'última ocupació que has tingut ha estat per compte propi.
  • Si al donar-te d'alta com a autònom/a signes un contracte amb l'empresa ocupadora per a qui ja vas prestar els teus serveis abans de la teva situació d'atur.
  • Si et dones d'alta en algun règim de la seguretat social per incorporar-te com a soci/òcia en una societat mercantil.

Represa del cobrament de la prestació per desocupació després de cessar l'activitat com a autònom/a


En cas que decideixis abandonar l'activitat per compte propi, disposes de dos terminis de temps per poder recuperar el teu dret a la prestació per desocupació:
 
a) Si cesses teva activitat com a autònom/a abans de 9 mesos
b) Una vegada transcorreguts els 9 mesos, disposes d'un termini màxim de 5 anys (60 mesos) per poder sol·licitar-la desocupació de nou. Un cop transcorregut aquest temps, quedaria extingit el dret a la prestació.
 
En ambdues situacions, després de finalitzar la teva activitat com a autònom/a tindràs un termini de 15 dies hàbils per poder sol·licitar la represa de la prestació.
 

Capitalització de l'atur


L'altra alternativa a la que pots recórrer és la capitalització de l'atur, que permet rebre de manera anticipada la prestació per desocupació per poder posar en marxa la teva activitat emprenedora.
 
Abans, només podien recórrer a aquesta opció els homes menors de 30 anys i les dones menors de 35, però amb l'entrada en vigor de la Llei de Reformes urgents del Treball Autònom de 2015, es va retirar el límit d'edat i qualsevol persona pot sol·licitar sota una sèrie de condicions que detallem a continuació.
 
Quins són els requisits per poder sol·licitar la capitalització de l'atur?
 
Per poder sol·licitar la capitalització de l'atur, s'han de complir els requisits següents:
 
c) Trobar-se en situació d'atur.
d) No haver cobrat mai el pagament únic en els 4 anys anteriors.
e) Ser beneficiari/ària d'una prestació contributiva i tenir, com a mínim, 3 mesos pendents de cobrament de l'atur.
f) S'ha de sol·licitar un mes màxim abans de l'inici de l'activitat.
g) No haver compatibilitzat la prestació d'atur amb un treball autònom en els últims 24 mesos.
h) En cas d'impugnar el cessament de la relació laboral que ha provocat la situació d'atur, la sol·licitud de pagament únic ha de ser posterior a la resolució de procediment.
i) Tampoc es pot capitalitzar l'atur si et dones d'alta com a autònom/a econòmicament dependent (TRADE) en cas que hagis tingut un vincle contractual amb l'empresa per a la qual has prestat els teus serveis abans de la situació d'atur.
 
A CINC oferim serveis d'informació, tramitació de documentació i assessorament com a Punt d'Atenció a l'Emprenedor (PAE).
 
Si estàs en situació d'atur amb dret a prestació i estàs pensant en iniciar una activitat per compte propi, no dubtis a contactar-nos per rebre assessorament personalitzat:
 
info@cinc.es
933.030.060

 

Segueix llegint

Veure-les totes
febrer 6, 2020

Brexit: condicions de comerç amb el Regne Unit després de la seva sortida de la UE

El passat 31 de gener de 2020 el Regne Unit va abandonar la Unió Europea, i l'1 de febrer va començar un període de transició que es prolongarà fins al 31 de desembre de 2020. Durant aquest temps, les relacions comercials amb el Regne Unit es duran a terme igual que fins ara, per als operadors no hi haurà canvis en cap aspecte (duaner, fiscal, regulador, etc.) i el Regne Unit seguirà aplicant tota la normativa de la UE.

Llegeix més
febrer 17, 2020

Entrevista a Ivalis

El grup Ivalis ajuda els seus clients a millorar l'experiència de compra a les seves botigues. Oferim solucions per al retail, des de l’externalització d'inventaris fins a solucions desenvolupades a mida. Tot això, amb l'última tecnologia que facilita cobrir cadascuna de les necessitats dels retailers.

Llegeix més
CINC