www.cinc.com utilitza cookies per millorar la seva experiència. Si continua navegant considerarem que entén i accepta el seu ús. Acceptar
CINC    
CA / ES / EN / FR | Nou usuari | Login | Telèfon 902 790 000


Pla de contingència

CINC Centre de Negocis ofereix la possibilitat de tenir un espai garantit de treball per a un Pla de Contingència.

Un pla de contingència contempla aspectes preventius i reactius per evitar o minimitzar la possibilitat que els riscos es produeixin i per donar una resposta adequada si aquests arriben a produir-se.

Així doncs, un pla de contingència té com a objectiu garantir la continuïtat de l'activitat de l'empresa, eliminant o reduint vulnerabilitats i fent-la més solvent davant situacions crítiques, preparant-la per tornar a una manera de funcionament normal amb una resposta en la gestió de la crisi.

L'Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació afirma que:


  • El fet de tenir pèrdues significatives de dades, en moltes empreses suposa el tancament de la mateixa.
  • El 40% de las empreses que pateixen un desastre d'importància i no tenen implementat un pla de contingència, cessen el seu negoci.
  • Comptar amb un pla de contingència associat a un pla de seguretat, aporta confiança davant de tercers.

Amb el Pla de Contingència de CINC, sempre i quan hagi estat contractat amb anterioritat, tindrà la tranquil·litat de disposar de l'espai i llocs de treball que necessiti plenament operatius amb un mínim de 4 hores de preavís, rebre trucades a números de telèfon específics o als no habituals si hi ha disponibilitat, accés a internet de la velocitat desitjada, accés a equipament informàtic i fins i tot tenir a la seva disposició una còpia de seguretat de tots els seus sistemes i arxius informàtics.

També es podrà disposar d'espai de magatzem, impressores, routers o equips determinats.

Amb el Pla de Contingència de CINC, podrà seguir treballant amb total normalitat sigui quin sigui l'imprevist.


Pla de contingència