Brexit: condicions de comerç amb el Regne Unit després de la seva sortida de la UE

El passat 31 de gener de 2020 el Regne Unit va abandonar la Unió Europea, i l'1 de febrer va començar un període de transició que es prolongarà fins al 31 de desembre de 2020. Durant aquest temps, les relacions comercials amb el Regne Unit es duran a terme igual que fins ara, per als operadors no hi haurà canvis en cap aspecte (duaner, fiscal, regulador, etc.) i el Regne Unit seguirà aplicant tota la normativa de la UE.
 
En l'àmbit mercantil, el Regne Unit seguirà formant part de el Territori Duaner del Mercat Únic i, per tant, continuarà la lliure circulació de mercaderies. Tampoc afectarà l'estatus d'origen dels seus productes, per la qual cosa les empreses podran seguir beneficiant-se de les preferències aranzelàries dels acords subscrits per la UE en les mateixes condicions. Així mateix, la UE ha de notificar els països afectats que durant aquest període transitori el Regne Unit ha de ser tractat com a Estat membre a l'efecte d'aquests acords.
 
A partir de l’1 de gener de 2021, el Regne Unit ja no tindrà l'obligació d'aplicar la normativa de UE i entraria en vigor l'acord comercial al qual s'arribi. En cas de no haver-hi acord, el Regne Unit tindria el mateix tracte que altres països de la Organització Mundial de Comerç amb els quals la Unió Europea no té acord preferencial.
 
Per a l'exportació i importació de mercaderies, l'1 de gener de 2021 començarà la necessitat de realitzar tots els tràmits duaners i no duaners requerits pel país tercer. Amb o sense acord comercial, després del període transitori el Regne Unit quedarà fora de la Unió Duanera de la UE i actuarà com un tercer país a tots els efectes, tant en comerç de béns com de serveis. Per tant, els seus productes deixaran de tenir l'estatus d'originaris de la UE.
 
Per a més informació i resolució de dubtes, pots contactar amb el Departament Fiscal a info@cinc.es.
 
Cordialment,
 
CINC Assessoria d’Empreses

 

Segueix llegint

Veure-les totes
febrer 14, 2020

Com compatibilitzar la prestació de l’atur amb el treball autònom

Sabies que és possible rebre la prestació per desocupació alhora que inicies una activitat per compte propi? Fins fa uns anys, els autònoms que decidien donar-se d'alta perdien la possibilitat de percebre l'atur en el futur, de manera que l'única alternativa consistia en la capitalització o pagament únic anticipat. 

Llegeix més
CINC