Autònom vs Societat Mercantil: Quina és la millor opció per al teu negoci?

Autónomo vs Sociedad Mercantil

Alguna vegada t’has plantejat quina és la millor opció entre operar com a autònom o constituir una Societat Mercantil? Aquesta decisió comporta diferències significatives en termes de fiscalitat, obligacions personals i gestió del patrimoni empresarial i personal. Per ajudar-te a aclarir dubtes, a continuació, et presentem les característiques principals de cada modalitat i com podries implementar-les al teu futur negoci.

Donar-se d’alta com a autònom/a

Optar per ser autònom/a significa que una persona física duu a terme una activitat econòmica per compte propi. Donar-se d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) i al model fiscal 36/037 és senzill i gratuït, per la qual cosa la seva posada en marxa és més ràpida i gairebé sense complicacions. A més a més, la gestió comptable és més simple en comparació amb una societat.

Per altra banda, aquesta modalitat presenta riscs significatius. Solen aparèixer grans deutes i obligacions les objeccions de les quals han de ser assumits pel patrimoni personal del propietari. També, la càrrega fiscal és més elevada, ja que l’IRPF és progressiu i pot assolir percentatges superiors al 40% depenent dels beneficis obtinguts.

Constituir una Societat Mercantil

Un dels avantatges més grans d’aquesta opció és la limitació de la responsabilitat al capital aportat, protegint així el patrimoni dels socis. Així mateix, sol oferir una imatge més sòlida i creïble tant als clients com als proveïdors, i facilita l’accés a finançament extra. No oblidem que les Societats Mercantils poden obtenir beneficis fiscals gràcies a diverses deduccions i tipus impositius més favorables.

Això no obstant, construir-la implica formalitats i costos inicials més elevats que els de donar-se d’alta com a autònom. Cal registrar un nom per a l’empresa, signar una escriptura davant de notari, sol·licitar el CIF i inscriure la societat al Registre Mercantil. També sol requerir la contractació de serveis especialitzats i aportar un capital social mínim.

Quina seria lopció més recomanable?

Després d’examinar les formalitats esmentades, es conclou que la decisió entre ser autònom o constituir una Societat Mercantil depèn de diversos factors, com l’etapa del negoci i el nivell de beneficis. Per a empreses que estan començant, ser autònom pot resultar més rendible a causa dels menors costos inicials. Això no obstant, per a entitats ja establertes amb ingressos significatius, optar per una societat pot oferir avantatges fiscals i una àmplia protecció del patrimoni.

En definitiva, no hi ha una única opció que sigui la millor en tots els casos, però es recomana iniciar com a autònom i, amb el temps, avaluar el canvi a una forma jurídica més adequada per al creixement i la consolidació del negoci.

Si encara tens dubtis i necessites assessorament per aclarir quina opció et convé més, no dubtis a posar-te en contacte amb el nostre equip de CINC Assessoria.

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC