CONTACTE

T'oferim un servei d'auditoria integral


 • Avaluem la informació financera de la teva empresa detectant àrees de millora i recomanacions perquè puguis assolir els teus objectius estratègics
 • Mesurem els resultats financers i t'assessorem en gestió de riscos amb experiència i un ampli coneixement dels aspectes crítics del teu negoci
 • Certifiquem el compliment legal de la teva empresa davant d'organismes oficials i altres interessats (bancs, proveïdors etc.)

Serveis d'Auditoria


 • Auditoria
 • Informes especials i complementaris
 • Revisió limitada d'estats financers
 • Realització de procediments acordats
 • Quadre de comandament
 • Control pressupostari
 • Implementació del departament d'auditoria interna
 • Organització del control intern i redacció de manuals de procediment

Altres serveis de CINC Assessoria


Inscriu-te al Newsletter de CINC

Actualitat