CONTACTE

Serveis d'Assessoria Laboral


 • Consultoria laboral
 • Procediments administratius en contractació laboral
 • Procediments davant les administracions de Seguretat Social, Hisenda, o Jutjats
 • Estudis, sol·licituds i tràmits de jubilacions i pagaments davant el INSS
 • Tramitació d'ERO (Expedients de Regulació d'Ocupació per suspensió i extinció)
 • Negociacions col·lectives i reestructuració empresarial
 • Assistència davant la Inspecció de treball
 • Conciliació davant el Departament de Treball i demandes judicials
 • Avaluació d'adaptació segons la legislació vigent davant la Prevenció de Riscos Laborals
 • Reestructuracions empresarials
 • Procediments contenciosos-administratius

Altres serveis de CINC Assessoria


Inscriu-te al Newsletter de CINC

Actualitat