CONTACTE

Advocats experts en diverses àrees a la teva disposició


Àmplia experiència en l'àmbit jurídic

Tant si ets empresa com particular, tindràs la tranquil·litat de comptar amb un equip de professionals propers i amb àmplia experiència en l'àmbit jurídicServeis d'Assessoria Jurídica


Dret civil i processal

 • Reclamacions de deutes a morosos
 • Demandes judicials de reclamació de quantitat
 • Contractes civils (arrendaments, compra-vendes, préstec, etc.)
 • Dret immobiliari (reclamació de plusvàlues municipals, compra-vendes, gestions urbanístiques, etc.)
 • Dictàmens

Dret administratiu

 • Autoritzacions administratives
 • Convenis amb l'administració
 • Recursos administratius davant l'Administració i la jurisdicció contenciós-administrativa
 • Urbanisme (assessorament en matèria de planificació, gestió i disciplina urbanística)
 • Reclamacions de responsabilitat patrimonial de l'Administració

Dret tributari

 • Assessorament fiscal i tributari
 • Planificació fiscal d'operacions (puntuals, de patrimonis familiars, d'empreses...)
 • Presentació d'impostos, formulació de recursos i reclamacions davant l'administració tributària i al contenciós-administratiu

Dret de família

 • Tramitació de separacions i divorcis, contenciosos i de mutu acord
 • Tramitació de modificació de mesures establertes a la sentència de divorci

Dret mercantil i concursal

 • Constitució, gestió i vida de societats mercantils (assessorament en estatuts, acords, juntes)
 • Contractes mercantils (agència, distribució, estatuts S.L., etc.)
 • Associacions i fundacions
 • Concursos de creditors
 • Contestació a circularització d?administradors concursals (classificacions de deute)

Dret bancari

 • Tràmits extrajudicials i judicials de reclamacions de clàusula sòl
 • Reclamació de despeses inherents a la hipoteca (registre, notari, etc.)
 • Estudi i assessorament en préstecs hipotecaris i altres productes bancaris
 • Tramitació de dació en pagament

Dret laboral

 • Transaccions empresarials
 • Restructuracions de plantilla i contractacions
 • Seguretat social
 • Intervenció en la jurisdicció social
 • Assessorament i mediació en conflictes laborals particulars i col·lectius

Dret de successions

 • Assessorament en testaments
 • Tramitació d'herències
 • Sol·licitud de certificat d?últimes voluntats
 • Assessorament fiscal en transmissions mortis causa

Altres serveis de CINC Assessoria


Inscriu-te al Newsletter de CINC

Actualitat