CONTACTE

Serveis d'Assessoria Financera


  • Assessoria econòmica permanent
  • Estudis de viabilitat, reflotació i reenginyeria
  • Previsions de tresoreria, balanços i resultats
  • Anàlisi de balanços, comptes de resultats i tresoreria
  • Assessorament en les suspensions de pagaments i fallides
  • Peritatges en actuacions judicials i extrajudicials
  • Millora de la gestió patrimonial
  • Assessorament en renda fixa i renda variable (borsa, fons d'inversió, etc.)
  • Anàlisi i planificació d'inversions i finançament de les mateixes

Altres serveis de CINC Assessoria


Inscriu-te al Newsletter de CINC

Actualitat