Assegurances de rendes vitalícies: ingressos estables garantits de per vida

Les rendes vitalícies s'han convertit en un producte assegurador estrella entre els més grans de 65 anys: a finals de desembre de 2017, 17.754 persones van transformar els diners aconseguit amb la venda d'algun element patrimonial (segon habitatge, fons d'inversió, accions, etc. ) en una font garantida d'ingressos de per vida.

Es tracta d'un sistema de previsió molt atractiu que transforma l'estalvi en una renda de per vida que no variarà mai amb el temps, a més d'oferir interessants avantatges fiscals. Així mateix, a diferència dels fons d'inversió i plans de pensions, garanteix una major estabilitat i complementa millor la pensió de jubilació.

Què m'ofereix una renda vitalícia?

La renda vitalícia és una assegurança mixta d'aportació inicial única que dóna cobertura tant al titular com als seus beneficiaris (hereus en cas de mort).

L'assegurança inclou el següent:

Una renda periòdica, garantida, constant i vitalícia amb la periodicitat que es desitgi (pots triar la periodicitat de pagament, que podrà ser mensual, trimestral, semestral i anual), fixada en el moment de la contractació

Un capital de mort que dependrà de la modalitat triada

Un capital assegurat per als seus beneficiaris, que dependrà de la modalitat de renda triada

Quins avantatges tenen?

– Ingressos de per vida. La renda que rebràs serà vitalícia independentment dels anys que visquis.

– Estabilitat. La renda romandrà estable amb independència de les oscil·lacions, tant a l'alça com a la baixa, dels mercats financers.

– Capital per als beneficiaris. Un capital de mort que dependrà de la modalitat triada.

– Exempció fiscal. La renda que rebràs tindrà una exempció fiscal d'entre el 72% i el 92% en funció de l'edat en el moment de la contractació (excepte per a residents fiscals a Navarra).

En el cas de rendes vitalícies immediates es considera rendiment de capital mobiliari el resultat d'aplicar a cada anualitat els percentatges següents:

–    40 per 100, quan el perceptor tingui menys de 40 anys
–    35 per 100, quan el perceptor tingui entre 40 i 49 anys
–    28 per 100, quan el perceptor tingui entre 50 i 59 anys
–    24 per 100, quan el perceptor tingui entre 60 i 65 anys
–    20 per 100, quan el perceptor tingui entre 66 i 69 anys
–    8 per 100, quan el perceptor tingui més de 70 anys

Aquests percentatges seran els corresponents a l'edat del titular en el moment de la constitució de la renda i romandran constants durant tota la vigència de la mateixa.

Quins tipus de rendes vitalícies hi ha?

Hi ha diferents modalitats de renda vitalícia, en funció de dos factors:

1.    Segons el termini del cobrament, és a dir, el moment en què el titular comença a beneficiar-se dels pagaments:

a) Immediates. La persona diposita un capital i comença a percebre els ingressos corresponents al mes següent de contractar la pòlissa. Els beneficis dependran de l'edat del contractant, sexe, esperança de vida i quantia del capital que destini. En general, la inversió té sentit a partir de 60 anys i 40.000 o 50.000 euros. La majoria de les persones que trien aquesta via utilitzen els diners obtinguts d'herències, venda d'immobles o fons d'inversió.

b) Diferides. Els que no disposen de liquiditat suficient o saben que no tindran manera de rebre un capital tan elevat, poden optar per percebre una renda vitalícia ajornada. Requereixen d'una prèvia planificació, ja que durant un període de temps la persona ha de fer ingressos periòdics fins a aconseguir una certa acumulació de capital estalviat. Quan ja disposa d'aquests estalvis, cal esperar que arribi el moment de cobrar els beneficis, que es pactaran amb l'entitat.

2.    Segons la destinació del capital invertit un cop mort el beneficiari

a) Rendes pures. Són les més contractades per les empreses per complementar la jubilació dels seus empleats. La companyia paga una única prima i l'asseguradora es compromet a abonar una renda mensual proporcional durant la resta de la vida del beneficiari. La particularitat d'aquest model és que el capital invertit no es recupera. Si la persona diposita 50.000 euros i mor al cap de dos anys, no hi haurà tret el millor partit a la seva inversió. Però si té una vida longeva, la recuperarà amb escreix. En aquest pacte amb l'entitat d'assegurances hi ha un component d'atzar i, per tant, de risc. Per aquest motiu els beneficis mensuals siguin superiors als d'altres modalitats.

b) Rendes amb contraasseguraça. És el model estrella i el més comercialitzat entre els clients particulars que tenen cònjuge o descendència. A diferència de les rendes pures, en morir el titular de l'assegurança, els seus hereus legals recuperen gran part dels diners invertits. Com a contraprestació, la renda mensual és més reduïda: així es compensa a l'asseguradora pel capital que haurà de reemborsar a la família. La reducció obeeix al fet que el titular contracta dues assegurances simultanis: el de supervivència i el de defunció.

Encara que això quatre models són els paquets més habituals, també hi ha sistemes mixtos i condicions específiques que es poden negociar amb l'empresa asseguradora. No obstant això, el més habitual és contractar una renda vitalícia immediata i contraassegurança.

Vols més informació sobre l'assegurança de renda vitalícia?

A CINC Corredoria d'Assegurances t'oferim la possibilitat de contractar una assegurança de renda vitalícia segons la modalitat que millor s'adapti a les teves necessitats.

Contacta'ns sense compromís!

933.030.060 (Barcelona)
972.505.100 (Figueres)
972.940.940 (Girona)

assegurances@cinc.es

 

Segueix llegint

Veure-les totes
gener 15, 2018

Entrevista a Eva Gutenberg

Eva Gutenberg dissenya i comunica imatge de marca. Creiem en la comunicació creativa i innovadora en la forma, i tradicional en el fons.

Llegeix més
febrer 13, 2018

Entrevista a XargoNet

El portafoli de XargoNet consta de 3 pilars bàsics: Intel·ligència en el Negoci (Gestió del canvi) i desenvolupament d'aplicacions a mida.

Llegeix més
CINC