Aspectes a tenir en compte sobre el nou registre de jornada

Tal com comentàvem en una circular anterior, des del 12 de maig totes les empreses han de registrar la jornada de tots els seus empleats, i no només la d’aquells que fan jornada parcial, com era obligatori fins llavors.
 
En concret, i amb independència de la mida de l'empresa, és obligatori realitzar un registre diari de les hores de treball de tots els empleats (fixos, temporals, a temps parcial i a temps complet) que inclogui l'hora concreta d'inici i de final de la jornada. Si a l'empresa hi ha treballadors amb horari partit, aquests han de reflectir l'hora d'entrada i de sortida tant del matí com de la tarda.
 

Qui decideix el sistema de fitxatge de l'empresa?


Respecte a la forma de complir amb aquesta obligació, cal tenir en compte:
 
El conveni de l'empresa o acord d'empresa amb els representants dels treballadors poden indicar com documentar el registre.
 
Sinó, l'empresa pot decidir de forma unilateral com complir amb aquesta obligació. Per exemple, amb un sistema de fitxatges (amb targeta, empremta dactilar) o amb un registre manual emplenat a mà en un document l'hora d'entrada i de sortida.
 

Quines diferències hi ha entre el registre de la jornada parcial i la jornada completa?


En la pràctica, la manera de portar el registre d'empleats a temps parcial i dels contractats a mitja jornada és una cosa diferent:
  • A temps parcial. Cal calcular mensualment la totalitat de les hores treballades i lliurar una còpia del registre a l'empleat, on es vegi el resum de les hores realitzades cada mes (siguin ordinàries o complementàries).
  • A jornada completa. En aquest cas no s'exigeix la totalització ni el lliurament d'una còpia als afectats. Només s'obliga a incloure les hores d'entrada i sortida i al fet que el registre estigui a disposició dels treballadors, dels seus representants i de la Inspecció de Treball, perquè qualsevol d'ells pugui sol·licitar una còpia. En qualsevol cas, cal incloure en el document la totalitat de les hores del mes per acreditar que no se supera la jornada màxima.

Quines són les claus per evitar sancions?


És important recordar que l'empresa ha de conservar els registres durant quatre anys, a més de mantenir-los sempre a disposició dels treballadors, sindicats, Inspecció de Treball i la Seguretat Social. No disposar del registre de jornada dels empleats suposa una infracció greu, per la qual podria enfrontar-se a una multa d'entre 206 € i 6.250 €.
 
Així mateix, aquelles empreses que portin el registre manualment han de sol·licitar a cadascun dels treballadors que el signi. D'aquesta manera, podrà reflectir que presta la seva conformitat a les dades introduïdes i acreditar la seva veracitat, a més de demostrar que les hores diàries que consten són les que ha prestat cada treballador. Atès que és molt probable que la Inspecció de Treball comprovi si l'empresa porta el registre de jornada, és convenient prendre aquesta cautela.
 
Per a més informació i resolució de dubtes sobre aquesta normativa, pots contactar amb el nostre Departament Laboral (laboral@cinc.es).
 
Cordialment,
 
CINC Assessoria d'Empreses
 

Segueix llegint

Veure-les totes
juliol 3, 2019

Edmund Hillary, l’Everest i el 22@

Hi ha fites que sempre seran recordades per ser un exemple de superació i materialització d'un somni. Una d'elles va tenir lloc el 29 de maig de 1953, quan Edmund Hillary i Tenzing Norgay es van convertir en els primers alpinistes que van coronar l'Everest, la muntanya més alta de la Terra.

Llegeix més
CINC