Aquest mes finalitza el termini per sol·licitar la devolució de l’IVA suportat en països de la Unió Europea

Tots aquells professionals i empresaris establerts en el territori espanyol que durant 2018 hagin suportat l’IVA en un altre país de la Unió Europea podran sol·licitar la seva devolució a través del model 360.
 

Quins aspectes cal tenir en compte per presentar el model 360?


 
• El termini per presentar la sol·licitud de la devolució finalitza el 30 de setembre de 2019.
• Si l’import és major de 400 euros, es pot presentar el model 360 de forma trimestral. En cas contrari, caldrà fer-ho de forma anual. 
• L’import total de la devolució no podrà ser inferior a 50 euros.
• Cal presentar una sol·licitud per cada un dels països on s’hagi realitzat la transacció.
• Només es podrà sol·licitar la devolució de l’IVA d’aquelles transaccions que siguin deduïbles d’acord amb la normativa estatal. 
• Cal aportar una còpia de la factura de cada una de les despeses relacionades amb l’activitat a nom de l’empresa.
• És obligatori presentar el model 360 per via telemàtica a través d’Internet amb certificat digital. Si es fa a través d’un tercer, cal que estigui autoritzat per rebre les notificacions telemàtiques del contribuent. 
 
Per a més informació i aclariment de dubtes pots contactar amb el nostre Departament Fiscal (cinc@cinc.es).
 
Cordialment,
 
CINC Assessoria d’Empreses

Segueix llegint

Veure-les totes
setembre 23, 2019

Les claus de la directiva europea “d’insolvència, reestructuració temprana i segona oportunitat” per a empreses insolvents

El 16 de juliol de 2019 va entrar en vigor la "Directiva (UE) 2019/1023 sobre marcs de reestructuració preventiva, exoneració de deutes i inhabilitacions i sobre mesures per augmentar l'eficiència dels procediments de reestructuració, insolvència i exoneració de deutes" publicada al DOUE el 20 de juny de 2019 i que modifica la Directiva (UE) 2017/1132 com "Directiva europea d'insolvència, reestructuració primerenca i segona oportunitat".
 
Llegeix més
CINC