Ajuts extraordinaris per a activitats de restauració afectades econòmicament per la COVID-19

La Generalitat de Catalunya ha aprovat uns ajuts extraordinaris en l’àmbit de les activitats de restauració afectades econòmicament per la COVID-19 mitjançant les resolucions STL/3787/2021, de 23 de desembre, SLT/08/2022, de 4 de gener i SLT/66/2022, de 19 de gener, per les quals es van establir mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic.
 

Qui pot optar a aquests ajuts?


Aquests ajuts estan adreçats a autònoms i empreses que presentin activitats de restauració donades d'alta al cens de l'impost d'activitats econòmiques.

S’entendran com a empreses de restauració els bars, restaurants i cafeteries, inclosos aquells que presten la seva activitat dins d’un establiment col·lectiu com els centres comercials i els mercats municipals.

Queden excloses com a beneficiàries d’aquests ajuts les empreses que es troben participades en més d’un 50% per capital públic i les fundacions.
 

Quins són els requisits per demanar els ajuts?


 

Caldrà acreditar a través d’una declaració responsable que la persona sol·licitant és el titular d’un bar, restaurant o cafeteria i fer-ho constar en la mateixa declaració el número de treballadors segons les dades que constin a la TGSS a 31 de desembre de 2021.
 

Quina és la quantia d’aquests ajuts?


 

Els ajuts tenen una aportació única i són d’entre 1.000 a 15.000 euros, segons el número de treballadors:

•    1.000 euros per a autònoms i microempreses (fins a 9 treballadors).
•    5.000 euros per a petites empreses (de 10 a 49 treballadors).
•    15.000 euros per a empreses de 50 treballadors o més.
 

Quin és el termini de presentació dels ajuts?


 

El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació corresponent comença a les 9:00 hores del dia 6 d'abril de 2022 i fins a les 14:00 hores del dia 3 de maig de 2022 o fins l'exhauriment del pressupost.

 

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC