Ajuts de la Generalitat per a autònoms i empreses de disseny de moda i fabricació tèxtil

El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya ha publicat unes línies de subvencions per tal de donar resposta als efectes causats per la declaració de l’estat d’alarma decretat el 14 de març pel RD-463/2020.
 
D’entre els ajuts disponibles, destaquem els del programa per a la reactivació de la moda catalana, que té com a finalitat reactivar el sector de la moda donant suport a la fabricació i comercialització dels productes de moda catalans i augmentar el grau d’internacionalització de les marques i dissenyadors catalans.
 
Qui pot beneficiar-se d’aquesta subvenció?
 
Professionals autònoms i empreses de disseny de moda i empreses tèxtils que es dediquin en exclusiva a la fabricació de productes per al sector de la moda.
Hauran d’acreditar que, per ordre del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l’estat d’alarma, van haver de tancar, o bé hauran certificar un descens de la facturació de, com a mínim el 70% (inclosa la facturació on-line) en la suma de la facturació dels mesos de març i abril del 2020, respecte al mateix període de l’any anterior. 
 
No podran ser beneficiaris d’aquest ajut importadors i distribuïdors, i només podrà ser beneficiari una persona física o jurídica per a cada marca comercial.
 
Quines despeses es podran subvencionar?
 
Es consideraran subvencionables aquelles despeses que s’imputin al desenvolupament de les accions per respondre de manera inequívoca a la seva naturalesa, resultin estrictament necessàries, s’hagin realitzat durant el període d’execució de l’actuació i hagin estat efectivament pagades pel beneficiari abans de la finalització del termini de presentació de la justificació econòmica. 
 
Quina és la quantia de l’ajut?
 
Fins el 100% de les despeses subvencionables. La subvenció té un import màxim de 2.500 euros per beneficiari.  
 
Quins són els requisits per demanar l’ajut?
 
L’empresa haurà de presentar declaració responsable, en la qual certifiqui que en base a l’article 10 del RD 463/2020, es va veure obligada a cessar l’activitat, o bé acrediti un descens de la facturació de, com a mínim, un 70%, prenent de referència els mesos de març i abril del 2020, respecte al mateix període de l’any anterior.
 
Aquest programa és incompatible amb el programa 6 per a la reactivació de l’empresa artesana i el programa 4 de suport a la inversió per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments.
 
Quin és el termini per sol·licitar l’ajut? 
 
Termina el 31 de desembre o fins que s’exhaureixi el pressupost. 

 

Segueix llegint

Veure-les totes
abril 30, 2020

Què poden esperar les empreses sobre la tornada a l’oficina

El treball a distància s'ha convertit, a causa de la crisi sanitària del COVID-19, en tot un desafiament. Moltes empreses han hagut d'acostumar-s’hi ràpidament, implementant a marxes forçades totes les eines tecnològiques al seu abast per mantenir els nivells de productivitat. 
Llegeix més
CINC