Ajuts als autònoms recollits al RDL 24/2020 de mesures per a la reactivació de l’ocupació

Les mesures publicades al Reial Decret-Llei 24/2020, de 26 de juny, inclouen una pròrroga de l’exempció de les quotes de la Seguretat Social pels treballadors autònoms que fins el 30 de juny hagin rebut la prestació extraordinària per tancament de l’activitat durant l’estat d’alarma.
 
Per tant, a partir de l’1 de juliol aquests treballadors estaran exempts del pagament de les quotes de la Seguretat Social de la següent manera:
 
  • Juliol: 100% d’exempció.
  • Agost: 50% d’exempció.
  • Setembre: 25% d’exempció.
L’ajut es reconeix  a partir de l’1 de juliol fins el 30 de setembre.
 
La base de cotització que es tindrà en compte per a l’exempció serà la base que tingui l’autònom cada mes.
 
L’exempció de cotització serà incompatible amb la percepció de la prestació d’activitat.
 

Prestació per cessament d’activitat per a autònoms


 
Els beneficiaris de la prestació extraordinària podran sol·licitar la prestació per cessament d’activitat si es compleixen els següents requisits: 
 
  • Acreditar una reducció de la facturació del 75% del 3r trimestre del 2020 respecte el mateix trimestre del 2019.
  • Rendiments nets durant el tercer trimestre del 2020 no superiors a 5.818,75€.
  • Estar al corrent de les obligacions de Seguretat Social.
Aquesta prestació es percebrà fins màxim el 30 de setembre.
 
Obligacions
 
Mentre es cobri aquesta prestació, s’ha d’ingressar la totalitat de les cotitzacions a la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 
L’exempció de cotització serà incompatible amb la percepció de la prestació d’activitat.
 

Prestació per a autònoms de temporada


 
Aquesta prestació extraordinària també es fa extensiva amb caràcter retroactiu als autònoms de temporada.
 
Què s’entén per treballador de temporada?
 
És aquell treballador que al llarg del dos últims anys hagi estat en el règim d’autònoms durant els mesos de març a octubre i que hagi estat d’alta durant almenys 5 mesos durant aquest període.
 
Requisits:
 
  • Estar d’alta i haver cotitzat com autònom durant almenys 5 mesos de març a octubre dels anys 2018 i 2019.
  • Estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.
  • No haver tingut ingressos superiors a 23.275€ durant el 2020.
Quina quantia es cobrarà?
 
El 70% de la base mínima de cotització que correspongui.
 

Segueix llegint

Veure-les totes
juliol 6, 2020

Nou tram de la línia d’avals ICO per a empreses i autònoms

Se ha publicado en el BOE la Resolución de 16 de junio de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de junio de 2020, donde se establecen los términos y condiciones del quinto tramo de la línea de avales a préstamos concedidos a empresas y autónomos.

Llegeix més
CINC