Ajuts al sector turístic en relació al COVID-19

S'aproven mesures extraordinàries amb l'objecte de pal·liar tensions de tresoreria derivades de la crisi sanitària actual. Entre elles, es preveuen les següents mesures de suport al sector turístic.
 

1) Bonificació de les quotes de la Seguretat Social:


Les empreses dedicades a activitats enquadrades en els sectors de turisme, així com els de el comerç i hostaleria, sempre que es trobin vinculades a aquest sector de turisme, que generin activitat productiva en els mesos de febrer, març, abril, maig, juny i que iniciïn o mantinguin en alta durant aquests mesos l'ocupació dels treballadors amb contractes de caràcter fixos discontinu, podran aplicar una bonificació en aquests mesos de l'50 per cent de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes, així com pels conceptes de recaptació conjunta d'Atur, FOGASA i Formació Professional d'aquests treballadors.
 
Aquesta mesura serà d'aplicació des del 1 de gener de 2020 fins al dia 31 de desembre de 2020.
 

2) Línies de finançament ICO per al sector turisme:


S'estenen a totes les empreses i autònoms del territori espanyol de el sector turisme les mateixes mesures que van ser aprovades pel Reial Decret 12/2019 per als afectats per la insolvència de el grup empresarial Thomas Cook. Amb aquesta mesura doten de 200 milions d'euros addicionals de línies de finançament que es canalitzaran a través de l'ICO.
 
Per a qualsevol dubte, podeu parlar amb el nostre Departament Fiscal (cinc@cinc.es).
 
Cordialment, 
 
CINC Assessoria de Empreses

Segueix llegint

Veure-les totes
març 12, 2020

Ajornament de deutes tributaris davant la situació del COVID-19

En relació a la crisi COVID-19, s'aproven mesures extraordinàries amb l'objecte de pal·liar tensions de tresoreria de pimes i autònoms. Entre elles, es permetrà l'ajornament de deutes tributaris derivats d'autoliquidacions i declaracions tributàries que s'hagin d'ingressar des del 13 de març de 2020 fins el 30 de maig de 2020.

Llegeix més
CINC