Ajuts Activa Autònoms de Barcelona Activa: 3.000 euros per a les despeses del primer any

L’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, ofereix ajuts a les persones autònomes amb la finalitat d’alliberar-les de les despeses generades durant el primer any d’activitat.

La quantitat de la subvenció es calcularà segons les despeses justificades en el moment de la sol·licitud fins a un màxim de 3.000 €.

Quines despeses es poden deduir amb aquests ajuts?


 • Quotes a la Seguretat Social.
 • Impostos relacionats amb l’inici de l’activitat econòmica i la primera instal·lació.
 • Despeses de gestoria i assessorament.
 • Lloguers de locals o despatxos vinculats fiscalment a l’activitat.
 • Lloguer d’espais de coworking i/o serveis prestats per aquests establiments en relació amb l’activitat professional.
 • Despeses derivades dels consums energètics (electricitat, gas i carburants) fins a un màxim de 500 €.

A qui va adreçada aquesta subvenció?


Totes les persones empadronades a Barcelona que hagin iniciat una nova activitat econòmica com ara:

 • Treballadors i treballadores autònomes (empresaris i empresàries individuals).
 • Noves persones sòcies de cooperatives de treball associat.

Quins són els requisits que s’han de complir?


 • Haver iniciat una activitat econòmica a partir del dia 14 de març de 2020.
 • Alta fiscal a la ciutat de Barcelona des d’abans del dia 14 de març de 2020.
 • Empadronament a la ciutat de Barcelona des d’abans de l’alta fiscal.
 • Trobar-se en situació d’atur abans de l’inici d’activitat.
 • No haver constat al RETA per la mateixa activitat durant l’any anterior a la data d’alta.
 • Estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries.

Per a més informació sobre la gestió i tramitació d’aquests ajuts, no dubteu de contactar amb nosaltres (cinc@cinc.com).

Segueix llegint

Veure-les totes
juliol 25, 2022

Entrevista a Winnie Westmann

Winnie Westmann és una nova marca que vol fer-se un lloc al sector de moda femenina i joieria. La gestació del projecte compta amb més de 24 mesos de desenvolupament molt meticulós. El detall més mínim està pensat.
 

 

Llegeix més
CINC