Ajornament de deutes tributaris davant la situació del COVID-19

En relació a la crisi COVID-19, s'aproven mesures extraordinàries amb l'objecte de pal·liar tensions de tresoreria de pimes i autònoms. Entre elles, es permetrà l'ajornament de deutes tributaris derivats d'autoliquidacions i declaracions tributàries que s'hagin d'ingressar des del 13 de març de 2020 fins el 30 de maig de 2020.
 

Deutes que podran ajornar-se


1) Podran ajornar-se els deutes tributaris nascuts per autoliquidacions i declaracions el termini de presentació i ingrés vagi de 13 de març de 2020 fins al 30 de maig de 2020, ambdós inclosos.
 
2) Aplica també a retencions i pagaments fraccionats de l'Impost sobre Societats.
 
3) Els deutes tributaris ajornats no han de superar els 30.000 euros en el seu conjunt.
 
4) Únicament poden acollir pimes i autònoms el volum d'operacions no superi els 6.010.121,04 euros l'any 2019.
 
6) Condicions de l'ajornament:
 
a. El termini serà de 6 mesos
b. No es meriten interessos de demora durant els tres primers mesos.
 
Per a qualsevol dubte,  l'equip de CINC Assessoria està a la teva disposició.
 
Cordialment, 
 
CINC Assessoria de Empreses
 

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC