Adaptació i compliment legal de la pàgina web dels ecommerce

Les empreses que disposen de pàgina web han d'adaptar el seu web als requeriments del Reglament (UE) 2016/679, de Protecció de Dades Personals, o RGPD. Així mateix, amb la nova regulació de les Cookies, els titulars d'una web tenen l'obligació d'obtenir el consentiment de l'interessat pel tractament de les seves dades, abans, però, l’han d’informar de manera senzilla i completa de les circumstàncies d'aquest tractament.
 
Assegura't que a la web apareix identificat el responsable de la botiga en línia i la seva ubicació. Verifica que la pàgina web disposa del corresponent avís legal i de la política de privacitat. Si disposes d'una pàgina web en la qual vens els teus productes, també han d'estar visibles les Condicions Generals de Contractació, ja que aquestes vendes en línia són considerades vendes a distància , i per tant subjectes a una regulació específica, continguda en l'RD Legislatiu 1/2007, a 16 de novembre, pel qual s'aprova la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i usuaris: Les Condicions Generals han d'estar redactades en un llenguatge clar i allunyat de tecnicismes que evitin o dificultin la seva comprensió.
 
Les Condicions Generals de Contractació suposaran el contracte entre el titular de la web que ofereix els seus productes i el consumidor, per la qual cosa han de complir els requisits establerts en el Codi Civil, Codi de Comerç, Llei de Consumidors i Usuaris, Llei de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic i la regulació concreta del bé o servei ofert, i que a continuació resumim:
 

Informació sobre la contractació


 • Informació clara i detallada dels preus, inclòs els impostos i les despeses d'enviament.
 • Es determina la grandària de lletra i fons que han de tenir les condicions contractuals per a complir els requisits d'accessibilitat i llegibilitat.
 • Descripció del procés de compra.
 • Obligacions del comprador i del venedor.
 • Condicions de compra: terminis, forma de lliurament, pagament.
 • Ha d'etiquetar-se el botó d'enviament de comanda.
 • Determinació dels requisits d'atenció al client, queixes, reclamacions i dret de desistiment (devolucions per disconformitat amb els productes adquirits).
 • Determinació contractual del termini legal de garantia i condicions del servei postvenda.
 • Determinació del consentiment per a procedir a facturar electrònicament.
 • Confirmar l'efectivitat de la compra mitjançant correu electrònic en un termini de 24 hores i pantalla de confirmació de compra una vegada que aquesta s'hagi fet efectiva.
 • Idioma o idiomes en els quals pot celebrar-se el contracte.
 
Pots ampliar aquesta informació aquí.
 
Recordem que el RGPD ha establert un règim sancionador que pot comportar la imposició de multes i que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ja ha iniciat milers d'actuacions en aquesta matèria.
 
Si necessites més informació o assessorament sobre l'adaptació del teu lloc web, o la redacció de les Condicions Generals, pots contactar amb el Departament de Protecció de Dades de CINC Assessoria.
 

Segueix llegint

Veure-les totes
octubre 28, 2022

Subvencions autònoms-SLU: contractació indefinida. Programa TU+1

L'objecte de la convocatòria del Programa TU+1 de foment de la contractació indefinida d'un treballador o treballadora per part d'autònoms sense treballadors al seu càrrec, és concedir una subvenció per cada autònom/a o societat limitada (SLU) sense treballadors al seu càrrec que formalitzi un contracte indefinit amb un treballador/a en situació d'atur, inscrit com a demandant d'ocupació no ocupat (DONO) al SOC, durant un període mínim de 18 mesos.

Llegeix més
CINC