CONTACTE
ÀREA
31 MAI 2023

CINC t’ofereix suport com a Punt d'Atenció a l'Emprenedor (PAE)

Des del 2013, CINC forma part de la xarxa de Punts d'Atenció a l'Emprenedoria, donant la possibilitat a totes aquelles persones que vulguin emprendre a acudir per crear la seva empresa o donar-se d'alta com a autònoms a través d'Internet (CIRCE). En altres casos, també t’oferim assessorament per al tancament, venda o transmissió d'una empresa.

25 ABR 2023

Subvencions start-up capital per a empreses tecnològiques emergents

El Consell d'Administració de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa va aprovar el 23 de febrer la convocatòria per a l'any 2023 de la línia de subvencions start-up capital per a empreses tecnològiques emergents.

 

01 FEB 2023

Llei de Start-ups i requisits d'identificació d'inversors estrangers

La llei de foment de l'ecosistema de les empreses emergents s'enfoca també a l'atracció d'inversió estrangera i fidelització del talent. En particular, en el que afecta les persones físiques que inverteixin en empreses de nova o recent creació.

12 GEN 2023

Foment de les empreses emergents, bonificacions respecte a les cotitzacions

El passat 21 de desembre es va publicar la Llei de Foment del Ecosistema de les Empreses Emergents que inclou incentius fiscals, laborals i administratius. A la seva disposició final quarta que modifica l’Estatut del Treball Autònom, que afecta a les cotitzacions, estableix la bonificació fins el 100% de la quota amb una sèrie de requisits.

09 GEN 2023

Nova normativa de cotització per autònoms o treballadors per compte pròpia - Guia pràctica

L’1 de gener va entrar en vigor la nova normativa que modifica el sistema de cotització pels treballadors per compte propi o autònoms. 


Inscriu-te al Newsletter de CINC

Et pot interessar