CONTACTE
ÀREA
29 OCT 2020

Noves mesures de restricció a Catalunya: a quins establiments afecten?

La Generalitat de Catalunya ha decretat noves restriccions amb la finalitat de frenar la situació de pandèmia actual a causa pel COVID-19, publicades a través de la resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, al DOGC.

19 OCT 2020

Protecció de Dades i teletreball: recomanacions de l’AEPD

Tal com recull el Reial decret Llei 28/2020, de 22 de setembre de treball a distància, l'Acord en què empresa i treballador formalitzen la realització a distància de la prestació laboral ha de recollir, com a part del seu contingut mínim, les Instruccions per al compliment de la protecció de dades i sobre seguretat de la informació.
 

 

16 OCT 2020

Com afecten les noves restriccions per frenar el COVID-19 a Catalunya

Entren vigor a Catalunya, des del 16 d'octubre i durant 15 dies, les mesures restrictives en matèria de salut pública per frenar la pandèmia del COVID-19, publicades a la resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, a l’espera de ser ratificades pel TSJC. 
 

15 OCT 2020

Nous ajuts de 5.000 euros de l’Ajuntament de Barcelona per facilitar les noves contractacions

L’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, ha llançat un nou programa d’ajuts que té com a finalitat alleugerir les despeses de les empreses per tal que puguin realitzar noves contractacions i fomentar l’ocupació.

08 OCT 2020

En quins casos es pot acollir un autònom a l'IRPF reduït del 7%?

En general, qualsevol autònom ha d'aplicar el 15% de l'IRPF en les factures emeses, però aquells que s'hagin donat d'alta per primera vegada tenen la possibilitat d'acollir-se a una reducció del 7%, sempre que es compleixin determinades condicions.
 

05 OCT 2020

S'amplia el bonus social elèctric per a autònoms fins al 21 de juny de 2021

El nou Reial Decret 30/2020, de 29 de setembre, preveu un seguit de mesures socials destinades a esmorteir les conseqüències socioeconòmiques derivades de la situació de pandèmia pel COVID-19.

30 SET 2020

Nous microcrèdits de 12.500€ avalats per l’Ajuntament de Barcelona per reactivar l’economia

L’Institut Català de Finances (ICF), la Societat de Garantia Recíproca de Catalunya (Avalis SGR) i l’Ajuntament de Barcelona han llançat a través de Barcelona Activa una línia de microcrèdits de 12.500 euros per donar suport a les micropimes i persones treballadores autònomes de la ciutat afectades econòmicament pel COVID-19. 

30 SET 2020

Nova pròrroga dels ERTO fins el 31 de gener i mesures socials en defensa de l'ocupació del Reial Decret-llei 30/2020

S'ha aprovat el Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació, publicat al BOE aquest dimecres 30 de setembre. El text contempla l'adopció de noves mesures davant la crisi sanitària amb l'objectiu de salvaguardar l'ocupació i esmorteir els efectes socioeconòmics provocats per la pandèmia.

30 SET 2020

Mesures de suport als treballadors autònoms del Reial Decret-Llei 30/2020, de 29 de setembre

A partir de l’1 d'octubre de 2020, els treballadors autònoms que es vegin obligats a suspendre totes les seves activitats com a conseqüència d'una resolució adoptada per l'autoritat competent com a mesura de contenció de la pandèmia tindran dret a una nova prestació extraordinària.
 

23 SET 2020

Les claus del Reial-Decret Llei 28/2020 de treball a distància

El Govern ha aprovat en Consell de Ministres el Reial-Decret Llei 28/2020, de 22 de setembre, de treball a distància. Aquesta norma desenvolupa la modalitat de la feina a distància en el sector privat, l'obligació de les empreses de dotar dels mitjans necessaris i de sufragar les despeses relacionades per al desenvolupament de l'activitat, així com els drets i deures dels treballadors que teletreballen regularment.
 

27 AGO 2020

Mesures extraordinàries en matèria de salut pública en activitats d’hostaleria, restauració i oci nocturn

Es modifica l'apartat 4 de la Resolució SLT/2073/2020, de 17 d'agost, per la qual s'adopten mesures extraordinàries al territori de Catalunya sobre la declaració d'actuacions coordinades en salut pública per a la contenció de la pandèmia de COVID-19, que estableix els següents canvis:

04 AGO 2020

Necessites un Certificat Digital? T’ho tramitem al moment

El Certificat digital és un sistema d’autentificació electrònica imprescindible per poder realitzar tràmits amb l’Administració Pública. Ho emet la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre i consta d’un número de sèrie únic amb una vigència de quatre anys, motiu pel qual ha de ser renovat de forma periòdica.

30 JUL 2020

Nova convocatòria extraordinària d'ajuts per al manteniment de l'ocupació en microempreses i autònoms

La Generalitat de Catalunya ha publicat a través del DOCG una nova convocatòria d'ajuts que tenen com a finalitat contribuir a manteniment de l'ocupació de microempreses i autònoms l'activitat s'ha vist suspesa per la crisi de COVID-19.

09 JUL 2020

Novetats del RD-Llei 26/2020: pròrroga d’hipoteques, lloguer d’habitatge i subministraments

S'ha aprovat el Reial decret llei 26/2020, de 7 de juliol, de mesures de reactivació econòmica per fer front a l'impacte del COVID-19 en els àmbits de transports i habitatge, en vigor des del 9 de juliol després de la seva publicació al el BOE.

09 JUL 2020

Inspecció de Treball vigilarà les empreses que incompleixin les mesures de protecció davant del COVID

Mitjançant el Reial decret-llei 26/2020, de 7 de juliol, el Govern ha habilitat de forma extraordinària la Inspecció de Treball per vigilar les empreses que incompleixin amb les mesures sanitàries davant del COVID-19.

07 JUL 2020

Noves bonificacions en la contractació de treballadors fixes-discontinus en empreses l’àmbit turístic

La situació excepcional provocada pel COVID-19 està tenint una incidència notòria en l’ocupació dels treballadors fixes-discontinus que treballen en l’àmbit turístic i en els sectors vinculats. 

06 JUL 2020

Nou tram de la línia d’avals ICO per a empreses i autònoms

Se ha publicado en el BOE la Resolución de 16 de junio de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de junio de 2020, donde se establecen los términos y condiciones del quinto tramo de la línea de avales a préstamos concedidos a empresas y autónomos.

01 JUL 2020

Ajuts als autònoms recollits al RDL 24/2020 de mesures per a la reactivació de l’ocupació

Les mesures publicades al Reial Decret-Llei 24/2020, de 26 de juny, inclouen una pròrroga de l’exempció de les quotes de la Seguretat Social pels treballadors autònoms que fins el 30 de juny hagin rebut la prestació extraordinària per tancament de l’activitat durant l’estat d’alarma.

30 JUN 2020

Pròrroga dels ERTO i mesures extraordinàries del RDL 24/2020

S’ha aprovat el Reial Decret-Llei 24/2020 de mesures socials de reactivació de l’ocupació, de protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial, publicat al BOE el 27 de juny. 

19 JUN 2020

Nous ajuts per a autònoms i empreses del sector turístic afectats pel COVID-19

La Generalitat de Catalunya ha obert una nova línia d’ajuts destinats a autònoms i empreses de l’àmbit turístic que han patit els efectes econòmics de la crisi ocasionada pel COVID-19, amb la finalitat de compensar la pèrdua econòmica i garantir la seva activitat.

11 JUN 2020

Noves subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial

La Generalitat de Catalunya ha obert una nova línia de subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció de Catalunya afectades econòmicament per la COVID-19.
 

08 JUN 2020

S’amplien els requisits per acollir-se a uns ajuts al lloguer de l’Agència Catalana d’Habitatge

L’Agència Catalana d’Habitatge ha ampliat els supòsits per poder accedir a uns ajuts directes per pagar un màxim de 6 mensualitats de lloguer d’abril a setembre.

04 JUN 2020

Els riscos de la tecnologia 5G que afecten a la privacitat dels usuaris

La tecnologia 5G va començar a desplegar-se a Europa a principis de 2019, i la previsió és que tingui un gran impacte en la societat digital. Les principals millores que la 5G ofereix als usuaris són, entre d’altres, l’alta velocitat de transferència, la major capacitat de connexió i la baixa latència (temps de resposta entre acció i reacció) en les comunicacions que permetrà les accions en temps real. 

28 MAI 2020

Nous ajuts econòmics de l’Ajuntament de Barcelona per incentivar la rebaixa de lloguers dels locals comercials

L’Ajuntament de Barcelona posa en marxa un ajut econòmic adreçat a persones físiques o jurídiques que siguin arrendadores de béns inmobles destinats a locals comercials que redueixin el lloguer als seus arrendataris de forma significativa durant un període mínim de sis mesos des de la declaració de l’estat d’alarma pel COVID-19.

28 MAI 2020

Nou requisit per a l'exoneració de quotes a la Seguretat Social en empreses sotmeses a ERTOs

El Reial Decret-llei 19/2020, de 26 de maig, porta a terme una sèrie d'ajustos tècnics sobre les mesures urgents adoptades en matèria de Seguretat Social per mitigar l'impacte del COVID-19.
 

28 MAI 2020

Novetats fiscals: ampliació del termini del pagament d’impostos sense interessos i modificacions en la presentació de l’Impost de Societats

S'ha aprovat mitjançant el Reial decret llei 19/2020, de 26 de maig, una sèrie de mesures que complementen aquelles ja aprovades per pal·liar els efectes del COVID-19. Entre elles, destaquem dues novetats en l'àmbit tributari:

21 MAI 2020

Protocol de mesures de seguretat als nostres espais de treball davant el COVID-19

En el marc de la lluita contra el COVID-19, tot l'equip de CINC seguim treballant perquè els nostres espais siguin el més segurs i operatius possibles.

21 MAI 2020

Empreses amb treballadors en ERTO que no han cobrat encara: com funciona el procediment de reclamació

Arran de l'aprovació dels ERTO per força major, ha sorgit una allau de peticions de prestacions per atur, i algunes empreses es troben que els seus empleats no han pogut cobrar encara. Tot i que la sol·licitud de l'ERTO l'hagi realitzat l'empresa, cal recordar que és el mateix empleat qui ha de fer la reclamació al SEPE de forma telemàtica a través del seu web.

21 MAI 2020

Pròrroga de 6 mesos dels permisos de residència i treball d’estrangers

La Secretaria d'Estat i Migracions ha prorrogat durant 6 mesos les autoritzacions de residència i treball dels ciutadans estrangers des del moment en què finalitzi l'estat d'alarma. Aquesta pròrroga va entrar en vigor el dimecres 20 de maig, dia en el qual es va publicar al BOE l’ordre ministerial SND/421/2020, de 18 de maig.

20 MAI 2020

L’Ajuntament de Figueres obre la convocatòria d’uns ajuts destinats a la compra o instal·lació de mesures de seguretat en establiments

L’Ajuntament de Figueres, dins del Pla de Reactivació Econòmica Municipal, ha obert la convocatòria d’un programa de subvencions directes per empreses, professionals i autònoms de qualsevol sector empresarial (comercial, restauració, serveis, indústria, etc.) de Figueres afectat per la crisi del COVID-19.

20 MAI 2020

Ja es pot sol·licitar l’ajut de 300 euros per a autònoms de l’Ajuntament de Barcelona

Ja està obert el termini per sol·licitar l’ajut “Autònom+Barcelona”, que té una quantia única de 300 euros i està adreçat a totes les persones autònomes que estiguin empadronades a Barcelona i hagin vist decaure en un 75% la seva facturació, o bé s’hagin vist obligades a tancar el seu negoci.

18 MAI 2020

Modificació de les condicions d'obertura de comerços i serveis de la fase 1 i 0 de desconfinament

El dissabte 16 de maig es va publicar al BOE l'ordre ministerial SND/414/2020, que regula les condicions d’obertura de comerços i serveis de la fase 2 del pla de desconfinament i modifica i flexibilitza les de la fase 0 i 1. 

15 MAI 2020

Control de temperatura dels treballadors: l’AEPD mostra la seva preocupació davant d’aquesta pràctica a través d’un comunicat

Sembla ser que, encara que d’una manera molt lenta i subtil, tornem a la normalitat. Si bé en aquesta situació de confinament les empreses han incorporat el teletreball com a mesura preventiva  per evitar  la propagació del COVID-19, ara, i en coherència  amb el que  preveuen les autoritats sanitàries, és l’hora d’adaptar-nos a la desescalada i adoptar  totes aquelles mesures  que puguin garantir  la salut en els centres de treball, comerços  i establiments en general. 

14 MAI 2020

Guies per a la implementació de mesures de prevenció davant el COVID-19 en el sector turístic

Durant la fase de desescalada, és primordial extremar al màxim les mesures de seguretat i higiene enfront del COVID-19, a més d'adaptar els Protocols de Riscos Laborals. 

14 MAI 2020

Pròrroga fins al 30 de juny dels ERTOs per causa de força major i altres mesures en matèria laboral

Després de diverses setmanes de negociació, el Ministeri de Treball i els agents socials han arribat a un acord per a l'adopció de mesures destinades a la protecció de l'ocupació i de l'activitat productiva

13 MAI 2020

¿L'assegurança de vida-risc ofereix cobertura davant del coronavirus?

La situació d'emergència sanitària generada pel COVID-19 ha augmentat l'interès en la contractació d'assegurances de vida. Segons un estudi de la consultora Capgemini, es preveu que en els propers 6-9 mesos el 39% dels consumidors contracti una assegurança d'aquesta modalitat, un 14% més respecte l'etapa pre-COVID.

13 MAI 2020

Guia sobre els aspectes laborals de la previsió orientativa del pla de desescalada

El dilluns 11 de maig van passar a la fase 1 de el pla desconfinamient un total d’11 comunitats autònomes i altres àrees sanitàries, mentre Barcelona i Girona es troben encara entre les províncies que no han estat autoritzades pel Ministeri de Sanitat per passar a aquesta etapa

13 MAI 2020

Subsidi per desocupació de treballadores de la llar

El Servei Públic d’Ocupació Estatal ha habilitat un subsidi extraordinari amb caràcter temporal per compensar la pèrdua d’ingressos de les treballadores de la llar que  hagin deixat de treballar de forma total o parcial en un o varis domicilis per tal d’evitar el risc de contagi pel COVID-19, o bé si  se li ha finalitzat el contracte per causa o pel desistiment de l’ocupador amb motiu d’aquesta pandèmia.

12 MAI 2020

Modificació de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats

El 29 d'abril de 2020 la Generalitat de Catalunya va aprovar una sèrie de mesures fiscals, entre les quals destaquem la modificació parcial de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics vigent a Catalunya.

04 MAI 2020

Condicions d’apertura al públic de locals i establiments comercials minoristes i de prestació de serveis

Tal com informàvem en l'anterior circular, des del 4 de maig els comerços minoristes i locals de prestació de serveis poden tornar a obrir al públic.

04 MAI 2020

Ajuts de la Generalitat per a autònoms i empreses de disseny de moda i fabricació tèxtil

El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya ha publicat unes línies de subvencions per tal de donar resposta als efectes causats per la declaració de l’estat d’alarma decretat el 14 de març pel Reial Decret 463/2020.
 
 

04 MAI 2020

Condicions d'apertura de locals d’hostaleria i restauració

Des del 4 de maig, moment en què comença la "fase 0" de el pla de desconfinament, els locals de restauració i hostaleria ja poden realitzar serveis de recollida de comandes al local.

04 MAI 2020

Nous criteris sobre l'aplicació de mesures de suspensió d'ocupació durant el desconfinament

El Ministeri de Treball i Economia Social ha publicat un criteri sobre l'aplicació de mesures de suspensió i reducció de jornada. En aquest escrit es recomana a les empreses que estiguin aplicant expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTOs) la reducció progressiva d'aquestes suspensions per a tota o part de la plantilla cap a la conversió en reducció de jornada, a mesura que vagin desapareixent les raons vinculades a la força major.

30 ABR 2020

Què poden esperar les empreses sobre la tornada a l'oficina

El treball a distància s'ha convertit, a causa de la crisi sanitària del COVID-19, en tot un desafiament. Moltes empreses han hagut d'acostumar-s’hi ràpidament, implementant a marxes forçades totes les eines tecnològiques al seu abast per mantenir els nivells de productivitat. 

29 ABR 2020

Resum del nou pla de desescalada del Govern

El Govern ha anunciat l’entrada del nou Pla de desescalada, que té com a objectiu recuperar de forma gradual la situació de normalitat prèvia a la crisi sanitària del COVID-19. Per a això, s'han establert quatre fases cronològiques d'una durada aproximada de 2 setmanes cadascuna, en les quals s'aniran implementant de forma progressiva un seguit de mesures que permetran restablir l'activitat econòmica i la mobilitat.

29 ABR 2020

Qui podrà acollir-se a la moratòria excepcional de les cotitzacions a la Seguretat Social?

Podran sol·licitar una moratòria (ajornament) de 6 mesos, sense interessos, les empreses i autònoms les activitats dels quals no hagin estat suspeses en ocasió de l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, i que estiguin incloses en els següents codis de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE-2009):

28 ABR 2020

L’Ajuntament de Barcelona obre una línia d’ajuts de 300 euros per a autònoms

L’Ajuntament de Barcelona ha anunciat un nou ajut únic de 300 euros adreçat a totes les persones autònomes que estiguin empadronades a Barcelona i hagin vist decaure en un 75% la seva facturació o s’hagin vist obligades a tancar el seu negoci. La finalitat de l’ajut és complementar la prestació Extraordinària del Govern del RD 8/2020, de 17 de març.

27 ABR 2020

Augmenta la demanda d'assegurances d'impagament de lloguer per la crisi del COVID-19

Les conseqüències que molts arrendadors estan patint per la crisi del COVID-19 estan fent créixer la demanda d'assegurances de lloguer. Es calcula que actualment un 10% dels 3,5 milions d'habitatges que estan llogats a Espanya es troben protegits amb una assegurança d'impagament de lloguer, i l'Observatori Espanyol de l'assegurança de Lloguer (OESA) preveu que aquest percentatge s'elevi a l'40 % a causa de la situació actual.

24 ABR 2020

COVID-19: Mesures per reduir els costos operatius de pimes i autònoms

Com a conseqüència de les mesures excepcionals adoptades per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, moltes activitats econòmiques s'han vist obligades a suspendre la seva activitat o a reduir dràsticament la mateixa.
 

23 ABR 2020

COVID-19: Resum del nou paquet de mesures per a la protecció de les persones treballadores

S'aprova el RD 15/2020 de 21 d'abril, que inclou una sèrie de mesures que afecten l'àmbit laboral amb entrada en vigor el 23 d'abril. D'entre elles, destaquem les següents:

22 ABR 2020

COVID-19: Canvis en pagaments fraccionats i mòduls

Amb efectes des del 22 d'abril de 2020, entra en vigor un quart paquet de mesures fiscals destinades a pal·liar els efectes econòmics provocats per la crisi del COVID-19.

21 ABR 2020

COVID-19: Recomanacions de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en situacions de mobilitat i teletreball

A causa de la situació d’emergència motivada pel COVID-19, moltes empreses han hagut d’implementar mesures de teletreball de manera urgent i extraordinària per adaptar-se a aquestes circumstàncies i continuar amb la seva activitat empresarial.

16 ABR 2020

COVID-19: La vinculació de préstecs ICO a la contractació d’assegurances està prohibida per llei

Des que el Govern va aprovar la concessió de línies de crèdit avalades per l'ICO per a autònoms i pimes afectats pel COVID-19, les entitats financeres estan aprofitant la seva concessió per forçar la contractació d'assegurances del propi banc.

15 ABR 2020

COVID-19: Extensió del termini de presentació d’impostos per a pimes i autònoms

Amb efectes des del 15 d'abril de 2020, s'aprova in extremis una pròrroga del termini per a la presentació i el pagament d’aquells impostos que finalitzaven entre el 20 d'abril de 2020 i el 20 de maig de 2020, de manera que es podran presentar i pagar fins al 20 de maig.

13 ABR 2020

COVID-19: Quines empreses poden tornar a la feina després de la finalització del permís retribuït recuperable?

Els treballadors d'activitats no essencials que no puguin realitzar teletreball han de tornar als seus llocs de treball a partir de dimarts 14 d'abril a Catalunya, després de la finalització del permís retribuït recuperable el passat 9 d'abril. Per tant, tornaran a estar vigents les mateixes condicions del Reial Decret 463/2020 d’estat d'alarma aplicades el 14 de març.
 

07 ABR 2020

Ampliació dels terminis del pagament de taxes i impostos de l’Ajuntament de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat l’ajornament de taxes i tributs municipals en motiu de la declaració d’estat d’alarma pel COVID19. D’aquesta manera, calendari fiscal 2020 queda modificat en els següents termes: 

06 ABR 2020

COVID-19: Les claus del nou ajut de la Generalitat per a autònoms

Ja està obert el termini per sol·licitar l'ajut per a autònoms que ofereix la Generalitat de Catalunya, regulat en l'article 15 de Decret Llei 7/2020 i aprovat en la resolució TSF / 806/2020 de 2 d'abril.

03 ABR 2020

COVID-19: Nova línia d’ajuts a microempreses i professionals del sector turístic

La Generalitat posa a disposició una línia d’ajuts en forma de pagament únic per donar suport a empreses i professionals afectats per la crisi de la COVID-19 amb estructura reduïda. 

03 ABR 2020

COVID-19: Suspensió del pagament de subministraments per a autònoms i empreses

Entra en vigor un tercer paquet de mesures destinades a pal·liar els efectes econòmics provocats per la crisi del COVID -19. Pel que fa als subministraments d'electricitat i gas natural, s'aproven les següents mesures

02 ABR 2020

COVID-19: Suspensió del pagament d’hipoteques

S'aproven les següents mesures que permeten suspendre el pagament de préstecs i crèdits amb garantia hipotecària a persones en situació de vulnerabilitat econòmica com a conseqüència de la crisi sanitària provocada pel COVID-19.

01 ABR 2020

COVID-19: Moratòria i ajornaments de les cotitzacions a la Seguretat Social

S'aprova una nova bateria de mesures davant la crisi del COVID-19 amb efectes a partir del 2 d'abril de 2020, entre les quals destaquem les moratòries i ajornaments en el pagament de les cotitzacions socials a la Seguretat Social.

01 ABR 2020

COVID-19: Ampliació de terminis per interposar recursos

Amb efectes a partir de el 2 d'abril de 2020, s'amplien els terminis per interposar recursos en via administrativa o per instar qualsevol altre procediment d'impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els substitueixin d'acord amb el que preveuen les lleis.

01 ABR 2020

COVID-19: Suspensió del pagament de préstecs sense garantia hipotecària

Amb efectes des del 2 d'abril de 2020, s'aproven les següents mesures per suspendre el pagament de préstecs i crèdits sense garantia hipotecària.

01 ABR 2020

COVID-19: Ajuts al lloguer d'habitatge

Amb data 31 de març de 2020, el Govern ha aprovat mitjançant el Reial Decret Llei 11/2020 de 31 de març, un tercer paquet de mesures destinades a pal·liar els efectes econòmics provocats per la crisi del COVID -19.

01 ABR 2020

Ens quedem a casa per tu i continuem oferint-te els nostres serveis professionals com sempre

Tens dubtes sobre les teves assegurances personals? És probable que davant la situació actual se't plantegin molts interrogants.

30 MAR 2020

COVID 19 – ERTOs limitats i prohibició d’acomiadaments

El Consell de Ministres va aprovar les següents mesures de protecció laboral amb efectes a partir del 28 de març de 2020:

30 MAR 2020

COVID-19: Les claus de la regulació del permís retribuït recuperable en les empreses declarades no essencials

El Govern ha aprovat en Consell de Ministres extraordinari la suspensió del 30 de març al 9 d'abril -ambdós inclosos- de l'activitat d'aquelles empreses declarades no essencials, amb la finalitat d'endurir les restriccions de circulació per frenar l'expansió del COVID19.

27 MAR 2020

Línia de finançament “ICF– Avalis Liquiditat” per cobrir les necessitats de les pimes a conseqüència del COVID-19

L'emergència del COVID-19 està afectant de forma severa i generalitzada l’economia de microempreses i autònoms, que representen un gruix molt important a la xarxa empresarial de Catalunya. 

27 MAR 2020

COVID 19 – L'estat d'alarma no afecta la declaració de la renda 2019

La cita anual amb Hisenda no s’ha vist afectada per l'excepcionalitat del moment, i el contribuent compta des de l' 1 d'abril fins al 30 de juny per presentar la declaració de la Renda i Patrimoni per a l'exercici 2019.

26 MAR 2020

COVID-19: ERTO per causes de força major Vs ERTO per causes econòmiques

Els Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) són una de les eines que empreses i autònoms amb treballadors a càrrec poden fer servir per pal·liar els efectes de l’estat d’alarma en relació al COVID-19, mitjançant la suspensió temporal dels contractes de treball o la reducció de les jornades laborals. En aquest sentit, el Govern espanyol ha previst als articles 22 i 23 del Reial Decret 8/2020 del 17 de març una sèrie de mesures extraordinàries que tenen com a finalitat flexibilitzar i agilitzar aquests procediments.

26 MAR 2020

COVID-19: Inscripció de nounats al Registre Civil durant l'estat d'alarma

Recentment s’han detectat diverses queixes de persones afectades per la negativa del Registre Civil competent d’inscriure els naixements que s’han produït durant el període d’estat d’alarma que afecta a tot el territori de l’estat espanyol, argumentant que no es tracta de tràmits d’especial urgència i que, en tot cas, es podran fer quan hagi transcorregut aquest període d’excepcionalitat. 

25 MAR 2020

COVID-19: Noves mesures fiscals i financeres en el marc de la política econòmica d’urgència

El dimarts 24 de març s’ha reunit el Consell de Ministres per adoptar mesures concretes de política econòmica d’urgència amb la finalitat de frenar les conseqüències negatives de l’estat d’alarma decretat per el govern espanyol davant la situació generada pel COVID-19. 

25 MAR 2020

COVID-19: Preguntes freqüents de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el context de l'emergència de salut pública derivada de l'extensió de l'coronavirus, està rebent consultes, tant de ciutadans com d'empreses i altres subjectes obligats a el compliment de la normativa de protecció de dades sobre el tractament de dades personals relatives a la salut.

24 MAR 2020

COVID-19: Eines per facilitar la comunicació en equip i la productivitat per a les empreses que teletreballen

La crisi sanitària actual del COVID-19 ha empès moltes empreses a enviar cap a casa els seus empleats d’un dia per l’altre, per tal de poder continuar amb la seva activitat de forma segura mitjançant el teletreball. Aquesta situació ens ha agafat a molts desprevinguts/des, i hem hagut d’habituar-nos en poc temps a noves formes de comunicació i treball en equip.

24 MAR 2020

COVID-19: Preguntes freqüents dels autònoms en relació als efectes econòmics pel coronavirus

La situació de crisi actual motivada pel coronavirus ha afectat de forma especial l’activitat de moltes empreses i autònoms, amb la consegüent pèrdua o reducció d’ingressos. Són molts els dubtes que es plantegen durant aquests dies, i per això us fem un recull de les preguntes més freqüents:
 

23 MAR 2020

COVID-19: Tot el que has de saber sobre la prestació extraordinària per cessament d’activitat dels autònoms

El Govern va aprovar un seguit de mesures urgents en relació a la crisi del COVID-19 recollides en el Reial Decret 8/2020, de 17 de març, entre les quals destaquem la prestació extraordinària per cessament d'activitat per a aquells autònoms que han vist reduïda la seva activitat o s'han vist obligats a tancar el seu negoci.

23 MAR 2020

COVID-19: Línia de finançament amb garantia de l’ICO per al sector turístic i activitats afins

L'emergència del COVID-19 està afectant de forma severa i generalitzada l’àmbit turístic, que constitueix un dels sectors clau per al territori espanyol.

20 MAR 2020

COVID-19: Mesures extraordinàries per a les S.L. les S.A. i altres entitats jurídiques

Les circumstàncies actuals han portat al Govern a flexibilitzar determinades formalitats que afecten al funcionament de les societats de capital, societats de responsabilitat limitada (SL) i societats anònimes (SA), així com altres entitats de dret privat (associacions, fundacions, cooperatives, etc.). Entre d’altres, destaquem: 

20 MAR 2020

COVID-19: Els autònoms ja tenen dret a la prestació per tancament o per una disminució del 75% dels ingressos

El Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha emès un comunicat en què desmenteix que hi hagi modificacions respecte a les condicions dels autònoms, garantint el cobrament de la prestació extraordinària pel COVID19:

19 MAR 2020

COVID-19: Mesures fiscals de l’Ajuntament de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona activa un paquet urgent de mesures fiscals per respondre a la situació generada pel COVID-19, que consisteixen en:

19 MAR 2020

COVID-19: Mesures fiscals de l’ajuntament de Figueres

L’Ajuntament de Figueres activa un paquet urgent de mesures fiscals per respondre la situació generada pel COVID-19, consistents en:

19 MAR 2020

COVID-19: Mesures fiscals de l’ajuntament de Girona

L’Ajuntament de Girona activa un paquet urgent de mesures fiscals per respondre a la situació generada pel COVID-19, consistents en:

18 MAR 2020

COVID-19: resum de les mesures del Pla de Xoc Econòmic

Ahir 17 de març de 2020 es va aprovar el Pla de Xoc Econòmic davant el COVID-19 pel qual es mobilitzen 200.000 milions d’euros destinats a implementar diferents mesures econòmiques, social i laborals, entre les que destaquem:

18 MAR 2020

COVID-19: Recomanacions de l’AEPD sobre pishing

La situació d'alerta generada pel COVID-19 ha estat aprofitada per la ciberdelinqüència per generar nous atacs de "pishing" mitjançant serveis de missatgera instantània , correu electrònic i d’altres.

18 MAR 2020

COVID-19: Quines diferències hi ha entre un ERO i un ERTO?

L'actual crisi sanitària de l'COVID-19 ha provocat que moltes empreses afectades es plantegin realitzar ajustos de plantilla a causa de la davallada de la seva activitat.

18 MAR 2020

COVID-19: Model de certificat d’assistència al lloc de treball

Complint amb el Real Decret 463/2020 del 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per el COVID-19, les autoritats competents poden sol·licitar als vostres treballadors/es un certificat de l’empresa conforme estan realitzant un desplaçament al lloc de treball per  efectuar la seva prestació laboral o professional.

18 MAR 2020

COVID19: Resum de mesures per a autònoms

En el últims dies s’han aprovat diferents mesures a nivell estatal i autonòmic per aquells autònoms que han vist reduïda la seva activitat fruit de la crisi del COVID-19. A continuació, passem a fer un recull de les diferents mesures aprovades:

17 MAR 2020

COVID-19: Recomanacions en les situacions de guarda compartida i règim de comunicació i estades establert per resolució judicial

La Comissió de Dret de Persona i Família de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Girona trasllada les següents recomanacions publicades per l’ICAB.

 

17 MAR 2020

COVID-19: Restriccions de mobilitat terrestre

S'instauren controls a les fronteres de tot el territori espanyol amb efectes des de les 00:00h del 17 de març fins a les 24:00h del 26 de març de 2020.

17 MAR 2020

COVID-19: La Generalitat donarà una prestació als autònoms per compensar les pèrdues pel coronavirus

El Conseller de Treball i Afers Socials i Famílies ha avançat que la Generalitat aprovarà un Decret que consisteix en un ajut en forma de prestació econòmica per als treballadors autònoms que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació motivada pel coronavirus.

17 MAR 2020

COVID-19: Qüestions importants a tenir en compte per poder procedir a fer un ERTO

Pendents que el govern anunciï  l'aprovació d'una sèrie de mesures excepcionals i urgents per a la protecció de la salut pública en motiu de l'afectació del coronavirus,  emetem aquesta circular informativa amb l’ànim de mantenir-vos informats/des i per tal de donar resposta als dubtes que genera aquesta situació de complexa gestió de temàtica laboral.

17 MAR 2020

COVID-19: Mesures legals incloses en el Decret de l’estat d’alarma

Les mesures adoptades en aquest Decret tenen com a objectiu establir paràmetres d'actuació en l'àmbit jurídic en un context de parada pràcticament completa de l'activitat del país.

16 MAR 2020

COVID-19: nota informativa sobre la suspensió dels contractes

Les actuals circumstàncies excepcionals que s’estan vivint fruit de l’epidèmia pel COVID-19, així com la declaració d’Estat d’Alarma i les conseqüències que les aquestes comportaran per a la població en general i, sobretot, per a empresaris, autònoms i treballadors, tenen una especial incidència en l’àmbit laboral.

15 MAR 2020

Qüestions clau sobre les restriccions de mobilitat pel COVID-19 a Catalunya

Aquest dissabte 14 de març ha entrat en vigor el Reial Decret 643/2020, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària generada pel COVID-19. 

13 MAR 2020

Guia de mesures de seguretat al lloc de treball en relació al COVID-19

Amb la finalitat de facilitar a les empreses la implementació d’unes pautes bàsiques de seguretat, et  presentem una guia amb les principals recomanacions de salut al lloc de treball que podeu descarregar aquí.

13 MAR 2020

Ajuts al sector turístic en relació al COVID-19

S'aproven mesures extraordinàries amb l'objecte de pal·liar tensions de tresoreria derivades de la crisi sanitària actual. Entre elles, es preveu les següents mesures de suport al sector turístic.

12 MAR 2020

Ajornament de deutes tributaris davant la situació del COVID-19

En relació a la crisi COVID-19, s'aproven mesures extraordinàries amb l'objecte de pal·liar tensions de tresoreria de pimes i autònoms. Entre elles, es permetrà l'ajornament de deutes tributaris derivats d'autoliquidacions i declaracions tributàries que s'hagin d'ingressar des del 13 de març de 2020 fins el 30 de maig de 2020.


Inscriu-te al Newsletter de CINC

Et pot interessar


Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar els nostres serveis i mostrar-te publicitat relacionada amb les teves preferències en base a un perfil elaborat a partir dels teus hàbits de navegació (per exemple, pàgines visitades). Pots obtenir més informació aquí.

Accepto l'ús de cookies   Denego l'ús de les cookies