Activitat professional o activitat empresarial: quina triar al donar-se d’alta com a autònom?

Donar-se d'alta per primera vegada com a autònom pot esdevenir un maldecap per a qualsevol professional que vulgui començar la seva activitat per compte propi, ja que un dels primers requisits consisteix a registrar l'activitat en l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE). I és que, tot i ser un tràmit necessari, sol generar bastants dubtes, ja que comporta respondre una pregunta que no sempre és fàcil: es tracta d'una activitat professional, o empresarial?
 
És molt important saber distingir entre aquestes dues categories i triar bé l’epígraf on millor s’enquadri l'activitat, ja que condicionarà el tipus d'IVA i la retenció d'IRPF que caldrà aplicar a les factures. A continuació, t'expliquem quines són les diferències de cadascun. 
 

Com distingir entre activitat professional o empresarial?


Les activitats professionals són aquelles en les quals l'autònom/a disposa d'una titulació que acredita la seva capacitat per exercir-les i obté els seus rendiments mitjançant el lliure exercici de la seva professió de forma individual. Per exemple: dentistes, notaris, arquitectes, etc.
 
En canvi, l'activitat empresarial, s'exerceix dins d'una organització i necessita una infraestructura negoci. Per exemple: un professional que decideix prestar els seus serveis muntant un negoci.
 
Una mateixa activitat pot ser professional o empresarial segons la forma en què es realitzi. Per exemple, un advocat que exerceixi per compte propi des del seu domicili particular, s'haurà de donar d'alta com a professional, però si lloga un local i contracta a personal, la seva activitat passaria a ser empresarial.
 

Tributar com a activitat professional o empresarial?


Els autònoms donats d'alta en l'epígraf professional apliquen un 15% de retenció de l'IRPF en les seves factures a altres empreses i autònoms, que es pot reduir al 7% els tres primers anys si l'any anterior no ha exercit una altra activitat professional. A més, no tenen obligació d'incloure la retenció en les factures emeses a particulars, i no estan obligats a presentar pagaments a compte de l'IRPF (model 130) si el 70% dels ingressos de l'any passat estan sotmesos a retenció.
 
En canvi, els autònoms empresarials emeten factures no subjectes a retenció d'IRPF, però tenen l'obligació de liquidar el model 130.
 

Alta com a activitat professional i empresarial a la vegada: com afecta les retencions?


En cas d'estar donat d'alta en l'epígraf professional i en l'empresarial al mateix temps, has d'incloure les retencions només en les factures que tinguin a veure amb l'activitat professional, i que les de l'activitat empresarial estan exemptes de retenció.
 
Pots veure les diferències de cadascuna en aquesta infografia:

 

Segueix llegint

Veure-les totes
abril 27, 2021

Entrevista a GoodGut

GoodGut som una empresa biotecnològica que ens dediquem al desenvolupament de productes de suport al diagnòstic i tractament de malalties digestives en base a l’estudi de la microbiota intestinal com a factor determinant. 
Llegeix més
CINC