CONTACTE
Entrada en vigor de la nova normativa de cotització pels treballadors per compte propi o autònoms (Girona)
26 GEN 2023
Com ja hem explicat en comunicacions anteriors, aquest mes de gener ha entrat en vigor la nova normativa que modifica el sistema de cotització pels treballadors per compte propi o autònoms. Volem recordar solament els punts més importants:
 
 • El nou sistema consisteix a cotitzar en funció dels rendiments nets reals.
 • Els treballadors autònoms hauran de realitzar una previsió aproximada dels seus ingressos i triar una base de cotització dins de les establertes per al tram de rendiments que han previst. (Existeixen 15 trams depenent dels rendiments previstos, cadascun amb una base màxima i mínima.)
 • Aquesta base de cotització triada es comunica a la Seguretat Social i es cotitza per ella.
 • El termini per a sol·licitar aquesta nova base de cotització va des de gener fins a octubre de 2023. Però, si ja sabem que haurem de comunicar una base diferent de la que teníem, el termini de comunicació acaba l'últim dia de febrer.
 • Mentre no comuniquem la nova base de cotització a la Seguretat Social, continuarem cotitzant amb la base antiga.
 • Aquestes bases per les quals es cotitza inicialment tenen caràcter provisional: En finalitzar l'any, la Tresoreria general de la Seguretat Social calcularà el valor exacte de les cotitzacions en funció dels rendiments reals declarats que obtindrà directament de la AEAT.
 1. Si els ingressos reals són superiors als previstos la Tresoreria General de la Seguretat Social generarà d'ofici una regularització i cobrarà la diferència.
 2. Si per contra, els ingressos reals han estat inferiors als previstos retornarà les quantitats cotitzades en excés.
 • Per a evitar regularitzacions extremes podrem modificar les bases fins a 6 vegades a l'any per a adaptar-les als ingressos reals i no cotitzar ni en excés ni per defecte. Per a ajudar-vos a realitzar aquestes adaptacions, només necessitarem conèixer les variacions significatives entre els ingressos reals i els ingressos previstos quan ocorrin.
 
Hem rebut algunes consultes més específiques que aprofitem per a explicar:
 
 • En el cas de persones la cotització actual de les quals és superior a la que li correspondria en el nou sistema: Podran mantenir la mateixa cotització, si ho desitgen. Per a poder-ho fer, només hauran de renunciar a la devolució de quotes que els comunicarà la Tresoreria General de la Seguretat Social a final d'any. Aquesta renúncia haurà de realitzar-se dins del mes natural següent al de la comunicació.
 • Queda derrogada la tarifa plana però totes les persones acollides a aquesta tarifa abans de l'1 de gener de 2023 la podran continuar aplicant fins a esgotar els períodes màxims d'aplicació establerts.
 • Es crea una quota reduïda de 80€ per inici d'activitat per compte propi que afecta a totes les persones que estiguin en situació d'alta inicial o bé que no hagin estat d'alta en RETA durant els últims 2 anys. La seva durada serà de 12 mesos prorrogables 12 mesos mes si els ingressos són inferiors al SMI anual.
 • Durant 2023 els autònoms societaris i els familiars dels treballadors autònoms no podran triar una base de cotització inferior a 1.000€
 
Per a respondre més detalladament a aquestes preguntes i altres que puguin sorgir hem decidit fer una reunió, gratuïta pels nostres clients, a les nostres oficines de Girona.
 
Esperem la vostra assistència i quedem a la vostra disposició per a resoldre dubtes o facilitar més informació. Els interessats poden inscriure's a la nostre web. 
 
 
Dia: dijous 26 de gener de 2023
 
Hora: 18:00h 
 
Lloc: CINC Centre de Negocis i Assessoria d'Empreses, Edifici CINC Girona, C/Güell 58, 17001 (Girona)

 

Només recordar que a CINC disposem de personal especialitzat que us donarà suport legal i pràctic en tot el procés, començant per com realitzar la previsió inicial, els terminis previstos i l'acompanyament per a actualitzar les bases sempre que sigui necessari.

DATA I HORA
DJ 26 GEN 2023
18h
Afegir al calendari
UBICACIÓ
CINC Girona
Carrer Güell, 58
17001 Girona
Veure el mapa
Actividades
Girona

Inscriu-te al Newsletter de CINC

Et pot interessar