8 preguntes clau sobre el teletreball

El 29 de novembre CINC Assessoria va organitzar amb la col·laboració del despatx Iuris Girona una jornada que tenia com a objectiu aclarir les incerteses que genera la implantació del teletreball a les empreses. Va ser una sessió molt interactiva on els assistents van plantejar preguntes interessants. 
 
A continuació, fem un recull d’algunes de les qüestions que es van aclarir tant a través del contingut de la sessió com de les preguntes que van formular els participants:
 

Teletreball i treball a distància: són el mateix?


El teletreball és un subtipus de treball a distància que té com a element diferenciador l’ús de tecnologies de la informació. Qualsevol tipus de prestació de serveis fora del centre del treball es pot considerar teletreball, però s’han de donar dos requisits:
 
Prepondèrancia: més del 50% de la jornada es realitza fora del centre de treball.
Habitualitat: el treballador/a duu a terme la jornada fora del lloc de treball de forma habitual.
 
Cal tenir present que treballar de forma excepcional des de casa o fer-ho de forma habitual un dia a la setmana no es consideraria teletreball, sinó política de treball flexible.
 

Quines normes regulen el teletreball?


Actualment no existeix una norma comunitària ni estatal que reguli de forma directa i integral el fenomen del teletreball, però podem trobar la principal referència normativa sobre aquest àmbit a l’article 13 de l’Estatut del Treballadors, que es refereix al “Treball a distància”. 
 

El teletreball es pot dur a d’altres llocs fora del domicili?


El teletreball no té perquè ser al domicili, pot ser a d’altres llocs fora del lloc de treball, però cal que estigui regulat. És important tenir present el compliment de la normativa de prevenció de riscos. En cap cas es pot obligar un treballador a treballar des de casa (sentència 11/4/2005).
 

Cal preparar formalitzar el teletreball per escrit?


El teletreball s’ha de formalitzar mitjançant un contracte i requereix el consentiment de l’empresa. Un cop feta la petició, hi ha un termini de 30 dies per donar resposta al treballador, i si en aquest temps l’empresa no l’accepta, és important que justifiqui unes raons organitzatives. Al capdavall, es tracta que ambdues parts puguin arribar a un acord.
 

Com s’aplica la llei de prevenció de riscos laborals al teletreball?


S’ha de garantir sempre que el treballador/a prestarà els seus serveis en un marc de seguretat (que tingui llum, una cadira adequada i no passi fred ni calor, etc.). L’empresa li ha d’explicar tot allò que implica el teletreball, i abans de pactar res, cal fer una valoració de l’espai de treball a distància. Per tant, és aconsellable que el teletreballador/a faci un llistat amb els aspectes que s’han de tenir en compte, ja que la seva adaptació representa un cost que l’empresa ha d’assumir.  
 

Si un treballador té un accident al domicili fent teletreball, compta com a accident laboral?


Sí, sempre i quan el lloc de treball a distància quedi determinat. Un treballador no pot treballar on vulgui perquè l’empresa ha de fer una inspecció prèvia del lloc de treball, ja que implica uns riscos. Per tant, ha de quedar determinat que el lloc de treball és el domicili al contracte de teletreball. 
 

El teletreball és reversible?


Sí, però aquesta reversibilitat s’ha de regular i pactar per tal d’evitar litigis. Per tant, cal que en el contracte quedi ben recollit en quines condicions seria reversible aquesta situació. Per exemple, una empresa podria exigir que si un treballador canvia de domicili es rescindeixi el teletreball. 
 

Com controla l’empresa el treball que realitza el treballador/a a distància?


L’empresa té capacitat i obligació per controlar els temps d’entrada i de sortida dels treballadors. Cal notificar el treballador del sistema del control que es farà servir i demanar-li el seu consentiment, ja que es duu a terme a dins del seu domicili. Un dels sistemes que pot fer servir l’empresa per monitoritzar el teletreball podria ser la monitorització a través de la pantalla, per exemple. Es tracta d’un aspecte important que cal pactar amb al treballador i explicar-li bé, ja que ha de comprendre que treballant a distància és més difícil portar un control de la feina que s’ha fet efectiva.  
 
Aquestes són algunes de les qüestions que es van tractar durant la sessió de teletreball. Si teniu interès en implantar el teletreball a la vostra empresa, podeu contactar amb el nostre departament laboral (laboral@cinc.es).  
 
Cordialment,
 
CINC Assessoria d’empreses

 

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC