Comuniccaió en PNL amb el teu equip de treball

Objectiu general: transmetre seguretat i mantenir un discurs convincent.

Objectius específics: augmentar el nivell d’auto-coneixement, reconeixent els aspectes cognitius, afectius i autoreguladors de la comunicació. Tenir consciencia de les habilitats necessàries en cada cas, tant corporals com emocionals i cognitives. Conèixer algunes construccions lingüístiques per a un discurs coherent.

Metodologia: pràctica i participativa

PROGRAMA

– Conceptes sobre la comunicació: funcions, característiques del procés de comunicació
– Comunicació verbal i corporal
– Barreres pel procés fluid de la comunicació
– Tipus i nivells de comunicació
– Comunicació formal i informal
– Les cinc lleis de la comunicació fluida
– Estils personals. Asertivitat.
– Habilitats directives: l’escolta activa, exposar amb coherència i autoritat, convèncer.

Ponent: Lila Fiorini, coach de Talentia
Tema: Comunicació interpersonal
Dia: 30/11/09
Hora: 19:15h a 21:15h
Lloc: Edifici CINC Barcelona (1ª planta)

Inscripció a l’acte

Aquest acte ja ha passat

CINC