Comunicació efectiva: Tècniques de coaching i PNL per adaptar-se al canvi

Objectiu general: Adquirir coneixement i pràctica per a conèixer els processos de la ment que estructuran els diferents comportaments, generant pensaments i comunicacions efectivament positives.

Objectius específics:
– Conèixer els processos de la comunicació humana.
– Crear empatia.
– Millorar les relacions.
– Posar en pràctica tècniques i estratègies efectives de comunicació.
– Millorar el lideratge.

Dirigit a:
Líders, Directius i responsables de motivar i gestionar equips de treball.

Duració: 12 hores

Inici: dimarts 24 de novembre de 2009

Dates:
Dimarts 24/11/2009: 18:30 a 21:30
Dimarts 1/12/2009: 18.30 a 21:30

Inversió: 180 euros

Marc teòric: Tallers i cursos presencials amb exemples i presentacions inspiradores, seguides de reflexions personals en petits grups de treball, ús del role playing i de tècniques de PNL i coaching. L’originalitat de la nostra proposta és convinar la teràpia sistèmica, el management, el coaching i tècniques de meditació. D’aquesta perspectiva, sorgeix el nostre programa de Valors i Creences a les Organitzacions (VCO), inspirat en Self Management Leadership Course (SML) d’Oxford Leadership Academy. El punt de vista del treball es centre en modificar els hàbits negatius, reconèixer el talent d’equip, combatre la por al canvi, fomentar un millor rendiment i un clima laboral productiu.

Continguts:
– Introducció a la comunicació a l’ésser humà.
– La comunicació interna.
– La comunicació conscient i inconscient.
– La interpretació dels fets.
– La sintonia i visualització.
– Sessió pràctica de comunicació interna.
– Sessió pràctica de comunicació grupal.

Inscripcions veure pdf adjunt

Inscripció a l’acte

Aquest acte ja ha passat

CINC