Com fer clients internacionals… I mantenir-los

DESCRIPCIÓ

En l’actual situació econòmica, moltes empreses i emprenedors es plantejen més que mai mantenir i augmentar els guanys.

La venda del seu producte o servei als mercats exteriors és una opció sovint plantejada. Però, s´ha fet? I si és així,
s´ha realitzat amb èxit? Es saben mantenir i augmentar de manera sostenible els comptes dels mercats internacionals?

Aquest curs està orientat tant per aquells que ho han realitzat i volen incrementar el percentatge d´ingressos, com per
els que s´ho replantejen per primera vegada. S´ofereix una visió general dels aspectes que intervenen a l´hora d´aconseguir clients en mercats internacionals. Així de com seleccionar quines àrees son les més indicades per a l´exportació, tot optimitzant els recursos disponibles.

D´altre banda s´incideix en els factors essencials per a la negociació d´acords internacionals, qüestions com ara les característiques culturals, cobraments i conceptes tècnics d´exportació de tràmits i logística.

Aquest temari s´exposa des de l’experiència i el know-how adquirit durant més d´una dècada, incidint en fer el procés d´exportació accessible i comprensible a pimes i emprenedors.

El curs es pot realizar tant en català com en castellà.

OBJECTIU GENERAL

Els objectius del curs es basen en fer una primera aproximació a les nocions elementals d´exportació i de com començar a desenvolupar el mercat internacional.

La finalitat es centra en obtenir coneixements bàsics per saber com introduir-se en nous països i poder incrementar
les vendes a travès d´ampliar la xarxa comercial exterior.

Un altre propòsit es donar a conèixer els conceptes elementals per a la negociació de les condicions d´exportació
d´un acord internacional. Ademés d´obtenir una primera visió de tot procès i factors a tenir presents en l´expansió i
manteniment sostenible dels clients internacionals.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

• Compendre els factors que intervenen a l´hora de vendre als mercats exteriors
• Plantejament de la decisió d´exportar i avaluar si s´està preparat
• Triar adequadament, de la manera més òptima les àrees i sectors de comercialització
• Adaptar en tots els aspectes el producte o servei als mercats seleccionats
• Disposar de les eines per calcular costos d´exportació i poder oferir unes tarifes adients
• Elements a tenir present a l´hora de negociar acords comercials
• Comercialitzar de manera congruent, ser flexible a la cultura, sector i tipus de client
• Establir estratègies sostenibles de distribució comercial

TEMARI

•Introducció
•El Propòsit
* Per què?
* Empresa
* Procès
* I com manternir-lo

•El Producte
* Satisfactori
* Packaging
* Acords
* I com mantenir-lo

•Els Països
* Quins, com i perquè
* Administracions
* I com manternir-lo

•El Client
* Comunicació
* On trobar-lo
* I com mantenir-lo

•La Distribució
* Comercialització
* Procès d´exportació
* I com mantenir-lo

Pilar Fustero actual responsable de www.access2export.com, ha viscut 15 anys en diversos països obtenint més d´una década d´experiència com Gerent d´Exportació i Vendes Internacionals especializada en zona EMEA.

La seva visió es oferir a les pimes i microempreses una internacionalització assequible i sostenible, tot creant i implementant estratègies d´èxit.

Dia: 14 de maig
Hora: de 10:00h a 12:00h
Lloc: Barcelona
Preu: 20€

INSCRIPCIÓ AL TALLER
Per inscriure’s al taller, primer ha de registrar-se al nostre Web on també podrà efectuar el pagament.

Inscripció a l’acte

Aquest acte ja ha passat

CINC