www.cinc.com utilitza cookies per millorar la seva experiència. Si continua navegant considerarem que entén i accepta el seu ús. Acceptar
   
CA / ES / EN / FR | Nou usuari | Login | Telèfon 902 790 000


Ajornament i fraccionament de deutes tributaris
El Reial decret llei 3/2016 publicat recentment, estableix mesures tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques, entre les quals destaquem les següents:
 
El Reial decret llei 3/2016 publicat recentment, estableix mesures tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques, entre les quals destaquem les següents:
 
Prohibició d'ajornament i fraccionament
 
Amb efectes a partir de l'1 de gener de 2017, s'introdueixen nous supòsits de deutes tributaris el pagament no podrà ser objecte d'ajornament o fraccionament:
 
-Les derivades de tributs que hagin de ser legalment repercutits (com, per exemple, l'IVA), llevat que es justifiqui degudament que les quotes repercutides no han estat efectivament pagades.
 
-Les corresponents a obligacions tributàries que hagi de complir l'obligat a realitzar pagaments fraccionats de l'Impost sobre Societats.
 
-Les liquidacions que resultin de l'execució de resolucions fermes total o parcialment desestimatòries dictades en un recurs o reclamació econòmic-administrativa o en un recurs contenciós-administratiu que prèviament hagin estat objecte de suspensió durant la tramitació d'aquests recursos o reclamacions.
 
Els ajornaments o fraccionaments els procediments s'hagin iniciat abans l'1 de gener de 2017 s'ha de regir per la normativa anterior a la data fins a la seva conclusió.
 
També estableix que no es pot admetre el pagament en espècie respecte dels deutes tributaris que, com les esmentades anteriorment, tinguin la condició de inajornables. Aquí s'inclou també les retencions i ingressos a compte, el pagament tampoc pot ser objecte d'ajornament o fraccionament.
 
Pujada del salari mínim interprofessional i cotitzacions
 
Finalment, la nova normativa encomana el Govern a fixar el salari mínim interprofessional per a 2017 amb un increment del 8%, i estableix un increment del 3% de les quanties del límit màxim i de les bases màximes de cotització a la Seguretat Social.
 
Per a qualsevol dubte o aclariment poden contactar amb Virginia Cirera (virginia.cirera@cinc.es).
 
 
Molt cordialment,
CINC Assessoria d'empreses

 

Compartir a
Facebook Twitter Linkedin Google +

PROPERS ACTES DE CINC


Enamora els teus clients: no posis excuses i marca la diferència! (Girona)

Data: 27/04/2017
Hora: 18:00h

Sabies que quan no tractem bé als nostres clients...? Un 89% canvien d'empresa per haver tingut una mala experiència amb la nostra empresa. (...)

Treballes per ser feliç o ets feliç per treballar? (Girona)

Data: 30/03/2017
Hora: 18:00h

Ser feliç, vol dir tan sols valorar el que tenim i no desitjar sempre més?
Tots tenim unes aptituds que hem de gestionar bé, aquest es el camí!

David venç Goliat: Com la meva pime va derrotar el gegant líder (Barcelona)

Data: 29/03/2017
Hora: 19:00h

En aquesta conferència m'agradaria compartir les estratègies que ideem i implementem a la meva PIME fins que, 6 anys després, vam arribar a derrotar el gegant del mercat del sector, comprant-lo estava en liquidació per convertir-nos en líders estatals.